Overleg Volksgezondheid, Medische Zending en ministerie van Financiën en Planning

Er is dinsdag 19 maart een overleg geweest tussen de Medische Zending, het ministerie van Volksgezondheid en het ,inisterie van Financiën en Planning, waarin de situatie bij de Medische Zending is besproken. Gebleken is dat er betalingsachterstanden zijn bij de Medische Zending die moeten worden ingelopen.

Er wordt met urgentie gewerkt aan het inlopen van de achterstanden om de continuïteit van de dienstverlening van de Medische Zending te waarborgen.

Volksgezondheid neemt schulden Medische Zending over

Er is overeengekomen dat het ministerie van Volksgezondheid de schulden bij de Medische Zending zal overnemen, waardoor de organisatie financiële ademruimte krijgt en zich volledig kan richten op haar belangrijke missie om gezondheidszorg te bieden aan afgelegen gemeenschappen in Suriname.

Tijdens de bespreking zijn concrete werkafspraken gemaakt en is er een duidelijke strategie vastgesteld om de dienstverlening van de Medische Zending te optimaliseren. Deze afspraken en strategie zijn tot stand gekomen met inachtneming van de behoeften en belangen van alle betrokken partijen.

error: Kopiëren mag niet!