Laatste dagen van de maand: Bezinning of bezwaring?

Een recente online peiling van Dagblad Suriname werpt licht op de persoonlijke sentimenten van de ondervraagden over de laatste dag van de maand. Met een respons van in totaal 1.368 stemmen, blijkt een opmerkelijke 62%, goed voor 848 stemmen, de laatste dag als een gewone dag te zien. Geen reden voor feest of frustratie, slechts een andere dag in de kalender.

Aan de vrolijkere kant van het spectrum geniet ongeveer 31%, of 423 deelnemers, van de laatste dag van de maand. Wellicht zien zij het als een moment om successen te vieren, vooruitgang te evalueren of de komst van een nieuwe maand te verwelkomen met open armen en hernieuwde hoop.

Anderzijds, een kleine maar niet te verwaarlozen 7% van de respondenten, vertaald naar 97 stemmen, geeft aan een hekel te hebben aan deze dag. De redenen kunnen variëren van financiële druk – denk aan het voldoen van einde maand rekeningen – tot de psychologische impact van het afsluiten van weer een hoofdstuk in het jaar.

Deze resultaten bieden een fascinerend inzicht in de diversiteit van ervaringen en emoties verbonden aan de cyclische aard van onze kalender.

Let op: De resultaten van de peilingen op deze website zijn louter ter informatie en reflecteren de mening van de deelnemers. Ze zijn niet representatief voor de gehele bevolking en kunnen beïnvloed worden door externe factoren. Gebruik deze resultaten daarom met de nodige voorzichtigheid en neem ze niet als absolute waarheid.

error: Kopiëren mag niet!