Grootopperhoofden binnenland vragen regering geld beschikbaar te stellen voor Medische Zending

Het traditioneel gezag van de in stamverband levende gemeenschappen in het binnenland hebben in een open brief (gepubliceerd in Dagblad Suriname op de Vrije Tribune pagina van maandag 18 maart) aan de regering het klemmend verzoek gedaan om zo spoedig mogelijk de nodige financiële middelen beschikbaar te stellen aan de Medische Zending Suriname. zodat het kan voldoen aan haar verplichtingen. 

De granmans zijn erg verontrust, dat de Medische Zending ingaande deze week transport van en naar het binnenland, inclusief dat van patiënten heeft gestaakt. De reden hiertoe zijn de opgelopen schulden die het bij de verschillende vliegmaatschappijen heeft. De Medische Zending kan deze schulden niet betalen, omdat de overheid de subsidiegelden nog steeds niet beschikbaar heeft gesteld. Het gaat om subsidiegelden ten behoeve van de exploitatiekosten van het laatste kwartaal van vorig jaar. De laatste exploitatiekosten die is ontvangen dateert van het derde kwartaal vorig jaar. Die gelden zijn bovendien ook niet volledig uitbetaald.

Regering verantwoordelijk

De granmans Albert Aboikoni (Samaaka), Jimmy Toeroeman (Trio), Jozef Forster (Pamaaka), Lesley Valentijn (Matawai), Remon Clemens (Kwinti), Simeon Glunder (Aluku) en Wilgo Ommen, voorzitter van de Federatie van Para Plantages, schrijven in de open brief aan de regering dat de stopzetting van de medische vliegdiensten de zieke mens die dringend medische hulp nodig heeft isoleert. Vooral nu de waterstanden van de rivieren in het binnenland erg laag zijn.

”Wanneer de gezondheid van mensen in gevaar komt, treft dat het hele land”, schrijven de traditionele gezagsdragers. Ze wijzen de regering erop dat gezondheidszorg voor het binnenland haar verantwoordelijkheid is. 

De Medische Zending staat al meer dan 250 jaar ten dienste van de Surinaamse gemeenschap, in het bijzonder de mensen uit de rurale gebieden. Zij doet haar werk in nauwe samenwerking met de gezagsdragers en de overheidsstructuren in haar werkgebied om de primaire gezondheidszorg op een zodanige manier in te richten dat de bevolking er baat bij heeft. 

Vanwege de ontstane situatie dreigt dit in gevaar te komen, aldus de grootopperhoofden.

Enorme schulden

De schuld van de Medische Zending bij de verschillende vliegmaatschappijen loopt in de honderdduizenden US-dollars. Bij de Mission Aviation Fellowship (MAF) alleen bedraagt de schuld USD 70.000. De MAF zegt aan de Medische Zending niet meer in staat te zijn vluchten voor haar uit te voeren. De schulden bij de vliegmaatschappijen Gum Air en Blue Wings zijn ook enorm. 

Door gebrek aan financiële middelen kan de Medische Zending geen medicamenten en medische verbruiksartikelen aankopen. De verschillende medische posten in het binnenland kunnen niet optimaal bevoorraad worden. Door de lage waterstanden in de rivieren lopen de transportkosten behoorlijk op. De primaire gezondheidszorg voor bewoners van het binnenland loopt ernstig gevaar. Al maanden is de regering hierop gewezen. Zelfs in het parlement is ettelijke malen hiervoor aandacht gevraagd.

SS

error: Kopiëren mag niet!