De corrupte douane en de gecorrumpeerde jeugd

De jeugd van Suriname krijgt van de generatie die de dienst uitmaakt in de politiek, de gelegenheid niet om zich te ontwikkelen tot deugdzame burgers. Er zijn alleen slechte voorbeelden voorhanden voor ‘a jeuk’. Een deel is voortvluchtig, een deel zit in DNA en kiest uitsluitend voor de verkeerde belangen en voor de eigen bankrekening. Het dichtst bij de leeftijdsgroep zitten de leden van het jeugdparlement en in die sector hebben we al een paar perikelen gehad. 

De grootste voorbeelden in Suriname voor de jeugd zijn leugenaars in de politiek die zich verrijken, malafide ondernemers die illegale handelingen plegen, omkopen en geen belasting betalen, corrupte ambtenaren en criminelen, een deel voortvluchtig. De jeugd groeit op met een bepaalde inborst, wat niet zal leiden tot mooie uitkomsten. 

In de media is gemeld dat er een grote belangstelling is voor de douanedienst in Suriname. De douanedienst van Suriname is corrupt en de douane zelf doet er totaal niets aan om niet eens mondeling deze beweringen en percepties tegen te spreken. De douane is corrupt, dat is maatschappelijk al geaccepteerd, het is normaal geworden. Het hoort allemaal bij de sector in Suriname. Regeringen van beide signaturen zijn aan de macht gekomen zonder maatregelen te treffen tegen de corruptie. Het resultaat van de corruptie is dat malafide ondernemers, die eigenlijk tot de Surinaamse maffia behoren, zich verrijken zonder de nodige heffingen bij de douane te betalen. Het zijn importeurs en exporteurs. Daarnaast verrijken enkele douaneambtenaren zich. Men draagt veel goud, leeft riant, sponsort en rijdt grote auto’s zonder dat het OM of de regering vraagtekens erbij stelt en een onderzoek instelt. 

Wanneer douaniers de dienst intreden dan dient er een milieuonderzoek te zijn ingesteld. Het milieu kan bij het intreden goed zijn, maar het moet ook zo blijven. Het is daarom noodzakelijk dat er tussentijds ook milieuonderzoeken plaatsvinden. In Suriname is de regering niet geïnteresseerd in het uitgavenpatroon van ambtenaren. Deze kunnen daarom ongestoord hun corrupte praktijken voortzetten. Deze corruptelingen kopen hun belangen ook in, in de grote politieke partijen. Opeens zie je dan een zoon of een familielid in DNA of op een directiepost. Het gevolg van de corruptie bij de douane is wat we laatst hebben gelezen in de media: dat er geen operaties kunnen worden verricht in de ziekenhuizen.

Het geld dat de douaniers en de malafide ondernemers in hun zak steken is vervloekt geld waaraan bloed kleeft. Ze vergiftigen zichzelf en hun kinderen met deze vervloekte middelen. Consumeren van dit geld, dat ten koste gaat van de zieke mens in Suriname en de arme kinderen en de mensen met een beperking, is net als het consumeren van vergif. 

We schrijven dit alles naar aanleiding van de gierigheid van een aantal jongeren om speciaal douaneambtenaar te worden. Er is niet zomaar een interesse in deze branche. Onze jongeren willen ook graag hun ziel aan Satan verkopen in ruil voor wereldse zaken. Anderen mogen als gevolg daarvan ziek worden en doodgaan. Deze bereidwilligheid van onze jongeren is te vergelijken met een bereidheid om hun lichaam te verkopen, dus prostitutie. Het is allemaal gekomen door foute leiders, bijvoorbeeld die het land niet mogen uitreizen, omdat ze vonnissen op hun naam hebben. Of die een mogelijke straf voor crimineel handelen ontlopen door voortvluchtig te zijn. Of die ambtenaren intimideren en hun belasting niet betalen. 

En zo is het alleen in Suriname mogelijk dat een directeur van Belastingen, illegale en informele ondernemers verdedigt die geen belasting willen betalen. Buitenlanders hier op bezoek kunnen deze omstandigheden in Suriname niet volgen. 

We hebben eerder hier geschreven dat de douane van Suriname tot de meest corrupte in het hele Caribisch gebied behoort. Op deze berichtgeving van vorig jaar heeft noch de regering noch de douanedienst van Suriname gereageerd. Daarom hebben we gezegd dat het een normale zaak is geworden. Op social media is niet mals gereageerd op de abnormale interesse van de jongeren die straks denken in mooie auto’s te kunnen rijden op kosten van de mensen met een beperking en de zieke mens. In feite hebben we hier met ons allen een harteloze generatie jongeren opgevoed, want dat is wel een collectieve zaak.

Met ons allen hebben wij bepaalde mensen altijd op de voorpagina gezet, omdat die corrupt en verrot zijn en de hardwerkende mensen niet. Met ons allen hebben we de corruptelingen in ons land belangrijk gemaakt en voor ze geschreeuwd wanneer ze achterlijke en belachelijke dingen uithalen in een stadion. Indirect zijn we debet aan de corruptie en het wanbeleid, dat is wat collectieve schuld wordt genoemd. Het is geen goed voorteken van wat ons als land staat te wachten.

De ouderen die dit hebben gezaaid, zullen de gevolgen ervan oogsten als ze hele dagen gaan slijten op de harde houten banken bij de specialisten in Suriname.     

error: Kopiëren mag niet!