Samenwerkende vakbonden bespreken maandag hoe gezamenlijk op te trekken tegen verhoging stroomtarieven

Vertegenwoordigers van de samenwerkende vakbonden onder aanvoering van Vakcentrale C-47 komen maandag bijeen om te bespreken hoe gezamenlijk opgetrokken zal worden tegen de verhoging van de stroomtarieven. Dit is donderdag besloten tijdens de lidbondenvergadering van de vakcentrale. 

Op deze vergadering waren ook aanwezig vertegenwoordigers van bevriende vakbonden waarmee C-47 eerder samen acties heeft gevoerd. Vorig jaar november hebben de samenwerkende vakbonden samen acties gevoerd tegen de verhoging van de btw.

Tijdens de lidbondenvergadering in het C-47 centrum hebben deskundigen van de indertijd door de regering ingestelde EBS Tarieven Commissie (ETC) een presentatie gehouden over de recent door de regering verhoogde stroomtarieven. 

Robert Ameerali, lid van de ETC, gaf een uiteenzetting van de verhoogde tarieven. De kostprijs van elektriciteit per KWu. moet volgens hem ruim SRD 1 lager zijn dan wat de regering heeft berekend. De regering komt op een kostprijsberekening van SRD 4,80. Aangegeven werd dat in de kostprijs die de regering hanteert een aantal oneigenlijke kosten zijn meegenomen. 

Benadrukt werd dat men niet tegen verhoging van de stroomtarieven is, maar dat deze wel eerlijk moet zijn.

De verhoogde stroomtarieven zijn per 6 maart ingegaan, en worden tweemaandelijks tot en met november verhoogd met 68 procent.

C-47 heeft eerder aangegeven dat de werkende klasse op dit moment vanwege de afnemende koopkracht en de inflatie in de afgelopen vier jaar, geen kostenverhogingen meer kan absorberen. 

Met de verhoging van de stroomtarieven wil de overheid de subsidie van SRD 4,5 miljard per jaar terugbrengen naar SRD 2,4 miljard in december van dit  jaar. 

Volgens C-47 hoeft de verhoging van de stroomtarieven niet zo drastisch te zijn indien de regering de inefficiënties in de energiesector die oneigenlijke kosten veroorzaken, weg maakt. In het eindrapport van de ETC is daartoe een aantal voorstellen en aanbevelingen gedaan. Daar heeft de regering tot nu toe weinig mee gedaan.

SS

error: Kopiëren mag niet!