Nieuwe RvC en derde directeur bij Centrale Bank

President Chandrikapersad Santokhi heeft woensdag 13 maart een nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) en een directeur van het directoraat Bankbedrijf en Bancaire Zaken van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) benoemd. Ricky Soedamah is nu directeur Bankbedrijf en Bancaire Zaken bij de CBvS. Met zijn benoeming wordt de leiding bij de bank versterkt met een derde directeur. 

In de nieuwe RvC nemen zitting Dharmradj Parohi, Eric Feller, Tulsa Plein, Stanley Premnath Mathura, Daniel Amrish Lachmon, Fidesha Djemesi en Robbie Poetisie, allen leden. Het gaat om een mix van enkele oudere RvC leden en enkele nieuwe leden. Deze nieuwe RvC is ingesteld conform de nieuwe Centrale Bankwet van 2022, de wet houdende nieuwe regels voor het Centrale Bankwezen in Suriname. 

De termijn van de laatste RvC, die verliep in oktober 2023, was met vier maanden verlengd. Die vier maanden zijn intussen verstreken, waardoor de president over is gegaan tot de benoeming van een nieuwe RvC. 

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning geeft aan dat de RvC een goede mix is van oudere leden met kennis en ervaring, en de nieuwe leden met hun eigen expertise. De keuze voor de mensen is volgens hem heel zorgvuldig gegaan. 

Governor Maurice Roemer van CBvS merkte op, dat met de benoeming van de RvC de bank de koers die werd ingeslagen verder kan voortzetten. Hij gaf aan dat de directie samen met de RvC zich verder moet inspannen om het mandaat van de bank ten uitvoering te brengen; dat is het garanderen van prijsstabiliteit, financiële stabiliteit en een efficiënt betalingsverkeer.

error: Kopiëren mag niet!