Herdenking Jezus’ dood en speciale lezing 2024 Jehovah’s Getuigen

Op 24 maart staan Jehovah’s Getuigen wereldwijd stil bij een gedenkwaardige gebeurtenis: de herdenking van de dood van Jezus Christus. Deze jaarlijkse bijeenkomst, die door een ieder kan worden bezocht, is een belangrijk moment voor de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen om samen te komen en het offer dat Jezus voor de mensheid heeft gebracht te herdenken. De herdenking zelf is een eenvoudige, maar diepgaande ceremonie. 

Middels een Bijbelse lezing worden de aanwezigen meegevoerd naar de gebeurtenissen van de avond voor Jezus’ dood, waar hij zijn volgelingen de opdracht gaf het Avondmaal jaarlijks te blijven vieren ter herinnering aan hem. Na de lezing vindt de officiële plechtigheid plaats, het rondgaan van ongezuurd brood en rode wijn, symbolen die de lichamelijke opoffering van Jezus volmaakt leven vertegenwoordigen. 

Voor Jehovah’s Getuigen is het niet alleen een gelegenheid om de historische gebeurtenissen te herdenken, maar de herdenking is vooral een gelegenheid om stil te staan bij de persoonlijke betekenis van Jezus’ offer voor hun eigen leven. De gemeenschap van Jehovah’s Getuigen is verheugd dat er vele geïnteresseerden en andere belangstellenden zijn die deze bijzondere herdenking met hen willen delen. 

Vorig jaar verzamelden zich wereldwijd maar liefst 20.461.767 mensen om gezamenlijk met hen stil te staan bij de betekenis van Jezus’ offer. In het weekend voor de herdenking van Jezus’ dood, zal er in de verschillende gemeenten van Jehovah’s Getuigen een speciale lezing worden gehouden met als thema: ‘De opstanding—Een overwinning op de dood!’. 

In deze lezing wordt er uitgelegd wat de opstanding voor de mensheid en hun dierbaren kan betekenen. 

Net als in de rest van de wereld verspreiden Jehovah’s Getuigen momenteel ook in Suriname uitnodigingen voor deze twee speciale bijeenkomsten. Op de uitnodigingen worden de tijden maar ook de verschillende locaties in Suriname vermeld waar men zich kan aanmelden. Ook op de site www.jw.org/nl kan men terecht voor het vinden van een koninkrijkszaal in de buurt. 

Een opmerkelijk detail is dat Jehovah’s Getuigen op hun bijeenkomsten geen collectes houden en dat geldt ook voor deze beide speciale vergaderingen. Al met al vertegenwoordigt de herdenking van de dood van Jezus Christus voor Jehovah’s Getuigen een moment van bezinning en saamhorigheid.

Het feit dat iedereen, ongeacht achtergrond, positie of financiële situatie, welkom is, onderstreept de inclusieve aard van deze gemeenschap. Met miljoenen mensen die wereldwijd samenkomen, vormt deze herdenking een indrukwekkend teken van de kracht van geloof en verbondenheid binnen de Jehovah’s Getuigen.

error: Kopiëren mag niet!