‘Flankerende maatregelen’ om impact verhoging stroomtarieven ‘te verzachten’

De regering heeft belangrijke besluiten genomen met betrekking tot het subsidiebeleid voor elektriciteit. In overeenstemming met het beleid van de regering om subsidies om te vormen en tegelijkertijd kwetsbare groepen en kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) te ondersteunen, zullen de elektriciteitstarieven worden aangepast. Deze aanpassingen zullen gepaard gaan met flankerende maatregelen die de impact op de samenleving moeten verzachten. 

Huishoudens met een verbruik tot 900 kWh per maand zullen tot en met juni worden ondersteund met een subsidie van maximaal SRD 400 per maand. Dit betekent dat een grote meerderheid van de verbruikers, 95%, recht heeft op deze subsidie. Bovendien komen KMO’s die verliezen lijden door de maatregel, in aanmerking voor fiscale voorzieningen, terwijl sociale organisaties steun kunnen aanvragen via de Energie Autoriteit Suriname (EAS).

De regering zal ook streng toezien op prijzen van basisgoederen om inflatie te beheersen en zal samenwerken met staatsbedrijven en de particuliere sector om duurzame energieoplossingen te bevorderen.

Er zal een uitgebreide mediacampagne worden gelanceerd om burgers te informeren over de genomen maatregelen en om hen aan te moedigen om energiezuinigheid te omarmen en waar mogelijk over te stappen op hernieuwbare energie.

error: Kopiëren mag niet!