DNA vraagt regering naar concrete acties in kwestie dambreuk Weg naar Zee

Tijdens de debatten dinsdagmiddag in de Nationale Assemblee willen Assembleeleden van de regering vernemen welke concrete maatregelen er direct genomen worden om de dambreuk bij Weg naar Zee te verhelpen en wat er structureel gedaan zal worden het gebied te beschermen tegen het zeewater. Niet alleen het Weg naar Zee gebied kampt met dambreuken, maar ook andere gebieden langs de kust hebben hiermee te maken, zoals aan de rechteroever van de Commewijnerivier. 

Tegen de achtergrond van klimaatverandering, met de stijging van de zeespiegel als gevolg, willen Assembleeleden van de regering weten wat het beleid is om de kust tegen het opkomende zeewater te beschermen. 80 procent van de bevolking woont in de laaggelegen kustvlakte, waar ook veel landbouwgebieden zich bevinden. 

De effecten van de klimaatverandering op het milieu worden steeds merkbaar. Ook de sociaal-economische gevolgen zijn niet te onderschatten.

Jarenlang probleem

Het probleem van dambreuken in het Weg naar Zee gebied is volgens Harriet Ramdien (VHP), voorzitter van de Commissie van Rapporteurs van de ontwerp Milieu Raamwet, speelt al jaren. Verschillende regeringen hebben maatregelen getroffen, maar die blijken geen structurele oplossing te bieden tegen het opkomende zeewater. Steeds meer landbouwgebieden raken verzilt en de schade aan de landbouwsector is niet te onderschatten. 

Cedric van Samson (VHP) zei, dat men daar al jaren bezig is met planten van mangrove als natuurlijke bescherming van de kust, maar dat deze niet werken. Het lid wijst erop dat tijdens de vorige regering er plannen waren voor een stenen dam, maar dat toen besloten werd de financiële middelen een andere bestemming te geven. Van de regering wil Van Samson vernemen wat de plannen van de regering nu zijn met betrekking tot een structurele oplossing.

Evert Karto (PL) stelde, dat ook Commewijne, met name aan de rechteroever kampt met veelvuldige dambreuken. Visrijke zoetwatergebieden die achter de dammen liggen worden ernstig bedreigd. Het middel van bestaan van enkele honderden gezinnen loopt gevaar. Karto vindt dat de regering met een beleidsplan moet komen, waarbij geïnvesteerd moet worden in kustbescherming. 

SS

error: Kopiëren mag niet!