Regering stelt geld beschikbaar aan ziekenhuizen voor betaling schulden aan laboratoriumleverancier

De ziekenhuizen zijn in onvoldoende mate in staat geweest om hun leverancier van laboratoriumapparatuur tijdig te betalen. Het gaat om leverancier Farminpex N.V. die laboratorium equipment en -verbruiksartikelen levert aan alle ziekenhuizen in Suriname. Zodoende zijn er schulden ontstaan ten bedrage van circa USD 4.536.395,32, die hebben geresulteerd in geschillen tussen Farminpex en de ziekenhuizen.

Vermeldenswaard is, zo bericht het ministerie van Volksgezondheid vandaag, dinsdag 12 maart, dat een aanzieijk deel van de schulden is opgebouwd vanaf 2017. De geschillen dreigden echter verstrekkende nadelige gevolgen te hebben voor de ziekenhuizen. 

De regering, met name de ministeries van Volksgezondheid en Financiën en Planning, hebben het noodzakelijk geacht om financieel te interveniëren, zodat een oplossing in dezen kan worden gerealiseerd. Alhoewel er geen wettelijke plicht rust op de regering om deze schulden te voldoen, heeft de regering er toch voor gekozen om de middelen ter beschikking te stellen, omdat adequate landelijke gezondheidzorg een prioriteit is in het beleid van de regering. 

Partijen zijn verheugd dat middels het pad van dialoog en de essentiële financiële interventie van de regering, de geschillen op een aanvaardbare wijze zijn opgelost.

error: Kopiëren mag niet!