Hoofd apothekersassistent Nickerie weerlegt beschuldigingen van medicijntekort

In reactie op recente beschuldigingen over een medicijntekort in Nickerie heeft het hoofd van de apothekersassistenten van het Mungra Medisch Centrum (MMC), Rakija Abdul, in gesprek met Dagblad Suriname duidelijk gemaakt dat de claims van Mones Nazarali, die stelde geen juiste medicijnen te kunnen vinden, ongegrond zijn.

De situatie rondom het bestellen en ontvangen van medicijnen werd uitgelegd door een specialist met twaalf jaar ervaring, waarbij belicht werd dat dit proces complex is en vaak verstoringen ondervindt. Aangezien de meeste apotheken hun medicatie halen bij de Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) en sommige medicijnen via andere leveranciers moeten betrekken – waar vaak een hogere prijs aan gekoppeld is – is niet elke apotheker in staat om altijd te voldoen aan de vraag van de patiënten, vooral door de fluctuerende steun van het Staatsziekenfonds (SZF).

Mevrouw Abdul gaf aan dat de heer Nazarali expliciet was geïnformeerd over de noodzaak om bij te betalen voor specifieke medicijnen. Zijn besluit om het advies naast zich neer te leggen en publiekelijk te klagen, representeert volgens haar een verdraaide weergave van de realiteit. Daarnaast werd benadrukt dat het bericht over een algeheel tekort aan medicijnen subjectief is en niet de inspanningen weerspiegelt die worden gedaan om burgers te helpen door aangeboden alternatieven.

Met de nadruk op systematische oplossingen voor intermitterende tekorten, houdt de mmc-apotheek vast aan een beleid om patiënten altijd van de nodige medicatie te voorzien, hetzij door middel van alternatieve bronnen, andere merken, of tussenoplossingen via netwerken van zowel staats- als particuliere apotheken.

Dit weerlegt de beweringen van Nazarali en schetst een beeld van een regionale gezondheidszorg die streeft naar continuïteit in medicijnvoorziening, ondanks de uitdagingen die voortkomen uit de complexiteit van geneesmiddelenbeheer en -distributie.

error: Kopiëren mag niet!