Schoonmaakwerkzaamheden begraafplaats Blauwgrond in het teken van aanvang Ramadhan

De schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden op de Openbare Begraafplaats Blauwgrond hebben in de afgelopen twee weekenden in het teken gestaan van het begin van de vastenmaad Ramadhan. Afgelopen zaterdag hebben leden van het Platform Beheer en Behoud Openbare Begraafplaats Blauwgrond en nabestaanden van overledenen personen die daar begraven liggen de laatste schoonmaakactiviteiten voor de vastenmaand verricht. Deze gingen gepaard met het verrichten van gebeden bij de graafstenen van overleden dierbaren. 

Het is bij Javaanse Moslims, met name bij de Westbidders een religieuze traditie om voor het begin van de heilige vastenmaand Ramadhan de graven van overleden dierbaren schoon te maken en daarbij te bidden voor zegen, inspiratie en voorspoed tijdens het vasten gedurende de vastenmaand. In de voorbije dagen is dit in het hele land gebeurd op begraafplaatsen waar Javaanse Moslims (Westbidders) hun laatste rustplaats hebben. 

Religieuze traditie

Het is een religieuze traditie die bij Javaanse Moslims van generatie op generatie trouw wordt nageleefd. Het is een onmiskenbaar kernonderdeel van het leven en het geloof bij de Javaan. Dit was ook de belangrijkste reden voor de enorme grote bezorgdheid die was ontstaan bij nabestaanden van overleden personen op de begraafplaats Blauwgrond toen bekend was geworden dat een lokale begrafenisondernemers mogelijke plannen had om graven te gaan ruimen.

De begrafenisondernemer heeft van de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost het beheer gekregen over de openbare begraafplaats. De nabestaanden hebben naar aanleiding hiervan zich in een platform gebundeld en krachtig protest aangetekend bij de relevante autoriteiten.

Al langer dan een jaar verricht het Platform Beheer en Behoud Openbare Begraafplaats Blauwgrond reguliere schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden op de begraafplaats. De begraafplaats, die er voorheen overwoekerd bij stond, ziet er thans heel schoon en goed onderhouden bij. Nabestaanden dragen niet alleen financieel en materieel vrijwillig bij aan de onderhoudskosten, maar nemen zelf ook fysiek deel aan de onderhoudsactiviteiten. 

Oost- en Westbidders

Hoewel de begraafplaats aan de Twee Kinderenweg te Blauwgrond een openbaar karakter heeft, liggen er merendeels Javanen begraven. Daarvan bestaat het overgroot deel uit Moslim Westbidders.

Binnen de groep Surinaams-Javaanse moslims bestaan er twee stromingen: de Oostbidders die hun gebed richten naar het Oosten, en de Westbidders, die naar het Westen bidden. De Oostbidders staan een reformatie van de Surinaams-Javaanse Islam voor, waarbij moslims zich strikter aan de regels moesten houden. Oostbidders hebben het oosten als gebedsrichting, omdat Mekka vanuit Suriname gezien in het oosten ligt. De Westbidders praktiseren hun geloof zoals ze dat op Java gewend waren geweest, met inbegrip van pre-Islamitische gewoontes zoals het brengen van offers of het organiseren van slametans (religieuze offermaaltijden) om de geesten goed gezind te blijven. In Suriname zijn ze naar het Westen blijven bidden.

In veel woongemeenschappen in Suriname met grote concentraties Javanen zijn er daarom vaak twee moskeeën: van Oostbidders en die van Westbidders.

SS

error: Kopiëren mag niet!