ASFA noemt verhoging stroomtarieven onredelijk en schadelijk voor productiesector

De Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) beklaagt zich in een schrijven aan president Chandrikapersad Santokhi erover dat de verhoging van de stroomtarieven onredelijk en schadelijk is voor de productiesector. Bij de tariefsaanpassing voor stroom zullen producenten 250 procent meer moeten betalen dan de huidige tarieven. Aan de vitale productiesector in het land zal dit aanzienlijke schade toebrengen, schrijft de fabrikantenorganisatie in haar brief aan de president. 

De verhoging van stroomtarieven is per 6 maart ingegaan. De verhoging gebeurt in fasen. 

De ASFA somt vijf redenen op waarom het belangrijk is om de productiesector niet te belasten met een te hoog energietarief. Een aanzienlijke verhoging zal de productiekosten doen stijgen, waardoor de concurrentiepositie van fabrikanten wordt ondermijnd. Er kan verlies van marktaandeel ontstaan, met zelfs sluiting van bedrijven.

De productiesector is een belangrijke bron van werkgelegenheid. Verhoogde tarieven kunnen bedrijven dwingen in de kosten te snijden. Dit kan directe gevolgen hebben voor de werkgelegenheid.

Belemmering groei productie

Hoge energiekosten zullen potentiële investeerders afschrikken, waardoor de groei en ontwikkeling van de productiesector kan worden belemmerd. Een gezonde en groeiende sector is afhankelijk van een stabiel en redelijk energietarief.

Een bloeiende productiesector draagt bij aan de algehele welvaart van het land. Het ondersteunen van de sector met redelijke energietarieven bevordert niet alleen economische groei maar draagt ook bij aan een verbeterde levenskwaliteit voor de bevolking.

De lokale productie creëert een solide basis voor de betalingsbalans, hetgeen elke economie ten gunste komt. Tevens verhindert het de druk op de vreemde valuta, aangezien er minder wordt geïmporteerd en er juist sprake is van generen van valuta vanwege de export en daarmee wordt de inflatie in toom gehouden. 

Voorstel

De ASFA stelt in de brief aan de president voor om een meer evenwichtig en rechtvaardig tarievenstelsel te hanteren. Ze zegt mee te kunnen gaan met een koersaanpassing van SRD 30 naar SRD 36 voor de US-dollar voor het berekenen van het stroomtarief. Ze vindt dat de voorstellen en aanbevelingen uit de EBS Tarieven Commissie eerst dienen te worden uitgevoerd, en pas daarna een realistische tariefsaanpassing kan worden vastgesteld. 

SS

error: Kopiëren mag niet!