Berusting en vertrouwen: De Islamitische kijk op samenleving en leven

In de huidige samenleving, waar de golven van onzekerheid en onrust steeds hoger lijken te reiken, biedt de islamitische leer een anker van vertrouwen en berusting. De fundamentele overtuiging dat alles gebeurt zoals het voorbeschikt is en volgens hetgeen dat door Allah verordend is, helpt vele moslims een gevoel van vrede en acceptatie te vinden in de mist van de hedendaagse chaos.

Dit geloof, geworteld in het hart van de moslims, de volgelingen van Profeet Mohammed (vzmh), wordt dagelijks gevoed door de bewustwording dat niets in dit universum plaatsvindt zonder de kennis van Allah, Zijn toestemming, en binnen Zijn goddelijke plan. Deze zienswijze vormt niet alleen een spiritueel schild tegen de stormen van het leven, maar moedigt ook aan tot een actieve houding van dankbaarheid en geduld.

Het concept dat ‘geen ramp de aarde of de mensen treft behalve wat in het boek van beslissingen genoteerd staat, voordat wij het tot uitvoering brengen’, staat sterk in de islamitische traditie. Dit wordt gezien als een bemoediging voor de mens om in tijden van beproevingen, zoals angst, honger, verlies van rijkdom, levens en vruchten, standvastig te blijven en het goede nieuws te brengen aan de geduldigen.

Historische en religieuze teksten, doorspekt met de woorden van Profeet Mohammed (vzmh), versterken dit concept met praktische adviezen en geestelijk inzicht. Bijvoorbeeld, de uitspraak “Als je iets vraagt, vraag het dan aan Allah, en als je hulp zoekt, zoek die dan bij Allah”, benadrukt de oproep tot het zoeken van directe hulp bij de Almachtige, en herinnert ons eraan dat de uiteindelijke uitkomst van alle zaken in Zijn handen ligt.

Verder wordt de nadruk gelegd op de waarde van proactief handelen met vertrouwen in Allah’s plan. Dit komt tot uitdrukking in uitspraken die oproepen tot het nastreven van datgene wat ten nutte is en het zoeken van hulp bij Allah, in plaats van zich over te geven aan de wanhoop van ‘wat als’ scenario’s.

De gedachte dat “alle zaken die Allah voor Zijn dienaar besloten heeft, beter voor hem zijn”, vormt de kern van de islamitische visie op het leven. Het is deze overtuiging die de basis vormt voor een diepgaande acceptatie en vertrouwen, zelfs in het licht van tegenspoed.

De beschouwingen en lessen van geleerden zoals Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah over de aard van zonde en berouw, evenals de goddelijke uitspraken die ons eraan herinneren dat onze voorkeuren niet altijd overeenkomen met wat daadwerkelijk goed voor ons is, verrijken de islamitische kijk op het leven. Ze bieden een pad van zelfreflectie, berouw en het streven naar beterschap.

De islamitische kijk op de samenleving is er dus een van diep vertrouwen en berusting in Allah’s wil, van actieve betrokkenheid bij het leven met een houding van dankbaarheid en geduld, en een onwrikbaar geloof in de uiteindelijke goedheid van dat wat voorbeschikt is. Het is een kijk die licht werpt op een pad van spirituele en morele ontwikkeling, zelfs temidden van de grootste stormen.

Ramadan

error: Kopiëren mag niet!