Ministerie van Onderwijs overweegt beleid inzake gebruik mobiele telefoons op scholen

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) is bezig met het ontwikkelen van beleid omtrent het gebruik van mobiele telefoons in het onderwijs. Dit komt nadat verscheidene scholen wereldwijd maatregelen hebben genomen tegen het gebruik van mobiele telefoons tijdens schooluren. 

Minister Henry Ori van Onderwijs heeft in een interview met Dagblad Suriname zijn visie gedeeld op het mobiele telefoongebruik in de klas en de mogelijke richtingen voor beleid.

Voor het schooljaar 2024/2025 zal het ministerie duidelijke richtlijnen uitvaardigen voor basisscholen en speciaal onderwijs betreffende het gebruik van mobiele telefoons. De nieuwe regels stellen dat mobiele telefoons alleen gebruikt mogen worden indien dit noodzakelijk is voor de lesinhoud of om medische redenen. Hiermee wil men een evenwicht vinden tussen het beschermen van leerlingen en het toestaan van noodzakelijk gebruik van mobiele apparaten.

Het beleid wordt ontwikkeld in overleg met scholen, docenten, leerlingen en ouders om de diverse meningen en ervaringen over het onderwerp te integreren. De focus ligt op het vinden van een balans die de voordelen van technologie in het onderwijs erkent, maar ook de nadelige invloeden van ongecontroleerd smartphonegebruik aanpakt.

Onderzoek wijst uit, dat leerlingen zich beter kunnen concentreren zonder de afleiding van mobiele apparaten, en dat een restrictief beleid kan helpen bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het bevorderen van sociale interacties tussen leerlingen. Bovendien zou een meer gestructureerde benadering van mobielgebruik kunnen bijdragen aan een afname van pestgedrag.

De invoering van nieuwe regels betekent echter niet dat een algeheel verbod aan de horizon ligt. Het ministerie erkent de rol die smartphones kunnen spelen in het leerproces en streeft naar beleid dat ruimte laat voor nuttig en geïnformeerd gebruik van technologie. Daarnaast wordt een sterke nadruk gelegd op mediawijsheid, om leerlingen te leren hoe zij op een veilige en verantwoordelijke manier met hun smartphones en andere digitale technologieën kunnen omgaan.

Na de implementatie van de nieuwe richtlijnen zal er een evaluatie plaatsvinden om de effectiviteit van het beleid te beoordelen en indien nodig verdere aanpassingen te maken. Het debat rondom mobielgebruik in scholen is een complex vraagstuk dat een evenwichtige benadering vergt, met input van alle betrokken partijen om te zorgen voor een positieve leeromgeving.

error: Kopiëren mag niet!