Zuid-Korea Bestrijdt Demografische Crisis met Babybonus

Zuid-Korea kampt met een dalend geboortecijfer, dat van 0,78 in 2022 naar een geschatte 0,68 in 2023 is gezakt, ver onder de 2,1 die nodig is voor een stabiele bevolking. Bedrijven en politici nemen maatregelen om deze demografische dreiging te bestrijden door prikkels aan te bieden aan werknemers om gezinnen te stichten. De bouwgroep Booyoung biedt bijvoorbeeld een bonus van $75.000 voor elke nieuwe baby. Politici beloven extra financiële prikkels, belastingvoordelen en programma’s ter ondersteuning van gezinsvorming, te midden van voorbereidingen voor de parlementsverkiezingen. De bevolking krimpt en vergrijst, wat zorgen baart over onder andere de militaire mankracht en het onderwijs. Economen waarschuwen voor aanzienlijke economische gevolgen en een toenemende druk op publieke voorzieningen. Bedrijven spelen een actieve rol in het verbeteren van de bedrijfscultuur met deze stimuleringsmaatregelen.

error: Kopiëren mag niet!