EBS tarieven per 1 maart op basis van SRD 36 voor USD berekend

Definitieve tariefsaanpassing volgt 

Hoewel de regering nog bezig is met deskundigen om dezer dagen tot een definitief besluit te komen met betrekking tot tariefsaanpassing van de stroomtarieven, staat reeds vast dat stroomrekening die verbruikers in april van de EBS aangeboden zullen krijgen gebaseerd zal zijn op een aangepaste wisselkoers van SRD 36 voor de USD. Deze marktconforme koersaanpassing is ingegaan per 1 maart en geldt voor alle verbruikers. 

Tot voor kort werd een koers van SRD 30 voor de USD gehanteerd. 

Aanpassing van de stroomtarieven, waarover spoedig een definitief besluit zal worden genomen conform welk model het zal plaatsvinden, heeft te maken met de eis van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, voor afbouw van de stroomsubsidies aan de Energie Bedrijven Suriname (EBS). Deze regeringsmaatregel voor afbouw van de stroomsubsidies is een belangrijke voorwaarde voor de vijfde positieve kwartaalevaluatie van het lopend IMF-programma. Indien deze maand geen staff-level met het IMF wordt bereikt, loopt Suriname de volgende financiële steun van USD 63 miljoen mis.  

Geleidelijke afbouw subsidies

De subsidie op elektriciteit wordt geleidelijk, in een aantal stappen gespreid over het hele jaar, afgebouwd. Dit wordt gedaan om iedereen, inclusief de grootverbruikers, de mogelijkheid te geven tot aanpassen en efficiënter gebruik. Met de stapsgewijze afbouw van de subsidies en daarmee de tariefsaanpassing wil de regering ook inflatieschokken voorkomen.

Voor dit jaar heeft de regering een bedrag van SRD 2,4 miljard voor stroomsubsidies begroot. Dit is gemiddeld SRD 200 miljoen per maand. Aan het eind van dit jaar moet SRD 2,6 miljard aan subsidies zijn afgebouwd. Vorig jaar zou de subsidie van SRD 3,2 miljard met SRD 1,0 miljard naar SRD 2,2 miljard zijn afgebouwd. Het tegendeel gebeurd; in december 2023 was de subsidie gegroeid naar SRD 4,5 miljard.

Ver onder kostprijs

De stroomtarieven van EBS liggen allemaal ver onder de kostprijs. In omringende landen betaalt de verbruiker USD 0,12 tot USD 0,15 per KWu. In Suriname betaalt men USD 0.04 cent. Door de EBS en de EAS (Eenergie Autoriteit Suriname) zijn 6 verschillende modellen van stapsgewijze tariefverhogingen doorgerekend. 

Bij de uitfasering van de subsidies worden kwetsbare groepen opgevangen middels een korting op hun stroomrekening voor verbruik tot 400 KWu per maand, en een koopkrachtondersteuning via het Social Beneficiary Program. Op deze manier wordt de subsidie alleen verstrekt waar het nodig is. 

Van het verbruik in de hogere categorieën huishoudelijk verbruik (> 1.500 kWh/maand) en de niet-huishoudelijke aansluitingen wordt de subsidie in een aantal stappen afgebouwd naar de werkelijke kostprijs. Dit betekent uiteindelijk een tariefsverhoging van  2 tot 3 maal het huidige.

Bespreking met Assemblee

Vorige week donderdag had de regering met deskundigen een bespreking met de vaste commissie van Natuurlijke Hulpbronnen van het parlement over aanpassing van de energietarieven. Daarbij kwam aan de orde de noodzaak voor tariefsaanpassingen. Over hoe die zullen plaatsvinden en volgens welk model is nog niet gesproken. 

Maandagmiddag 4 maart is er een vervolgbespreking. Niet lang geleden heeft de totale oppositie (NDP, BEP en NPS) een openbare vergadering aangevraagd ter bespreking van het energievraagstuk. Het is vooralsnog onduidelijk of Assembleevoorzitter Marinus Bee deze vergadering zal uitschrijven. 

SS

error: Kopiëren mag niet!