Professionaliseringsprgramma LEES-KRACHT gelanceerd in Paramaribo, Brokopondo en Nickerie

In drie districten werd afgelopen week het project “LEES-KRACHT”, dat staat voor “Leerkrachten Educatief Enthousiast Samenwerken voor Krachtig Leesonderwijs in Suriname” gelanceerd. De Research Unit Logopedie (RUL) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) werkt samen met verschillende partners, waaronder UNICEF, aan dit professionaliseringsprogramma in het kader van vroegtijdige kinderontwikkeling (Early Childhood Development). Het doel van dit programma is om de leesvaardigheid van jonge Surinaamse kinderen te versterken door de focus te leggen op een effectieve leesvoorbereiding vanaf leerjaar 2 en een goede leesstart in leerjaar 3. 

Het ligt in de bedoeling om dertig schoolteams in de districten Paramaribo, Nickerie en Brokopondo te versterken door een evidence-based professionaliseringstraject te implementeren voor Surinaamse leerkrachten op het GLO-niveau via multi-partnerschap tussen de RUL van de universiteit, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) en de Thomas More University (België) met als onderwerp: “ontluikende geletterdheidsinstructies”.

Projectleider Gittan Pengel-Ondunk, benadrukt dat het doel van dit project is om de onderwijsresultaten van Surinaamse kinderen positief te beïnvloeden, immers een goede leesstart biedt grotere kans op schoolsucces. Dit kan worden bereikt door de scholen te ondersteunen en te versterken met instructies voor effectief en krachtig leesonderwijs. Het programma richt zich niet alleen op het bijscholen van individuele leerkrachten, maar ook op het opleiden van schoolteams. Dit creëert betere mogelijkheden voor het verduurzamen van het leesonderwijs en het programma op de lange termijn.

De schoolteams bestaan uit leerkrachten van het tweede en derde leerjaar, samen met de schoolleider die hen helpt om hun beste inspanningen te leveren. De verduurzaming van dit programma wordt ook gewaarborgd door de aanwezigheid van een multi-stakeholdersplatform waarin o.a. vertegenwoordigers van het minOWC, maar ook de pedagogische instellingen (PI’s) zitting hebben om onder andere de implementatie van werkzame principes/instructies voor effectief leesonderwijs ook binnen het curriculum van de PI’s op te nemen.

Het project strekt zich uit over een periode van twee jaar.

LEES-KRACHT werd officieel gelanceerd in het IGSR-gebouw van de AdeKUS, waar verschillende professionals uit het onderwijs- en logopedisch veld samen met vijftien uitgenodigde schoolteams aanwezig waren. Vervolgens kregen vijf schoolteams een uitnodiging om deel te nemen aan het programma in het district Brokopondo. 

In het rijst district Nickerie vond vrijdag de lancering van het project voor leerkrachten plaats. De districtscommissaris van Nickerie, Senrita Gobardhan, was aanwezig op uitnodiging tijdens deze gelegenheid. Zij benadrukte het belang van leerkrachten om de leeslessen boeiend en inspirerend te houden voor de leerlingen.

SD

error: Kopiëren mag niet!