Vragen in DNA over controle en naleving wet minimumloon

Tijdens de debatten in de Nationale Assemblee rond het wetsvoorstel ter wijziging van de Wet Minimumloon zijn donderdag vragen gesteld over de controle en naleving van deze wet. Men wil van de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken weten hoe het is gesteld met de controle door de Arbeidsinspectie. 

Soewarto Moestadja (NDP) vroeg hoe in de afgelopen periode de wet minimumloon heeft gewerkt, hoeveel overtreders er zijn geweest en of er boetes zijn opgelegd. Bij de controle op naleving van de wet speelt het directoraat Arbeidsinspectie een belangrijke rol. Dit directoraat opereert vanuit een centraal punt.

Het Assembleelid pleit voor decentralisering, waardoor de afstand tussen de klager en de instantie kleiner wordt. Moestadja zei, dat het hem destijds als minister van Arbeid niet is gelukt deze maatregel via de Raad van Ministers gerealiseerd te krijgen. Hij hoopt dat  de huidige Arbeid-minister hierin vorderingen boekt. Het directoraat Arbeidsinspectie dient  voorzien te worden om haar taken adequaat te kunnen uitvoeren.

Recentelijk is het aantal arbeidsinspecteurs opgevoerd naar 50. Dit aantal blijft bij lange na niet voldoende om de 35.000 geregistreerde bedrijven in het land te controleren. Met de  2 “halve” voertuigen waarover de Arbeidsinspectie beschikt is het onmogelijk de controlewerkzaamheden uit te voeren. 

Achtereenvolgende regeringen hebben niet voldoende geïnvesteerd in vergroting van de uitvoeringscapaciteit van instituten zoals Arbeidsinspectie. Het hebben en maken van wetgeving is een, maar het op orde hebben van de randvoorwaarden voor de handhaving is volgens Moestadja nog niet in voldoende mate gebeurd.

Patrick Kensenhuis (NDP) betoogde, dat het bekend is dat in de binnenstad van Paramaribo veel bedrijven zijn die lonen uitbetalen die beneden het vastgesteld minimum uurloon liggen. 

Hij wil weten hoe de Arbeidsinspectie op deze situatie inspeelt. In sommige gevallen gaat het zelfs om bedrijven die op steenworp afstand liggen van de Arbeidsinspectie. Kensenhuis wil weten of er opgetreden wordt tegen de vele bedrijven in de binnenstad die de wet minimumloon overtreden door lagere lonen uitbetalen dan het vastgestelde minimum uurloon.

SS

error: Kopiëren mag niet!