Grondaanvragen en status aanvragen in Nickerie worden openbaar gepubliceerd

Grondaanvragen en de status van het verloop van de aanvragen in het district Nickerie worden gepubliceerd via de Facebook-pagina van het Burger Informatie Centrum Nickerie ter kennisgeving aan de samenleving. Enkele Nickeriaanse burgers laten in gesprek met de redactie van Dagblad Suriname tevreden te zijn met deze stap.

Een van de redenen waarom de procedures met betrekking tot de grondaanvragen aangepakt moest worden, was het steeds onvindbaar zijn van documenten van burgers die een aanvraag hadden ingediend om in aanmerking te komen voor een perceel.

Na klachten van burgers dat documenten waren ingediend bij de wijkkantoren van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer in Nickerie continu onvindbaar zijn, is er werk van gemaakt dit probleem aan te pakken. De wijze waarop continu werd gesteld, dat aanvragen niet waren ingediend, wekte enorme irritaties op bij burgers en bracht ook heel veel onduidelijkheid met zich. 

Met de publicatie is het beter voor burgers te verifiëren of de procedure rond de aanvraag van een perceel daadwerkelijk correct verloopt. Eerder had men geen overzicht en kon er geen beeld gevormd worden van eventuele misstanden. Ook problemen rond de uitgifte van meerdere percelen aan 1 burger worden hiermee verholpen, omdat burgers oplettend nagaan welke aanvragen er allemaal worden gepubliceerd.

Maar, er zijn ook burgers die moeite hebben met de publicatie van hun gegevens. Immers, iedereen kan door de publicatie zien wie welk perceel en waar heeft aangevraagd. Er is met de publicatie van de gegevens geen enkele privacy waarborg ingebouwd. De vraag is of dit juridisch, wettelijk, is toegestaan. Er kan immers sprake zijn van schending van privacy-gegevens van burgers.

error: Kopiëren mag niet!