Waarborgsom voorgelegd aan Surinaams Constitutioneel Hof

In een interview met Faried Pierkhan in RBN’s Kal aaj aur Kal  spreekt advocaat mr. Iris Nazir over een recent ingediend verzoekschrift bij het Constitutioneel Hof.

Het verzoekschrift vraagt om toetsing van de waarborgsom voor politieke organisaties aan de Grondwet en internationale verdragen, met het argument dat de invoering en wijziging van deze som in strijd zijn met fundamentele beginselen van democratie en politieke participatie.

Met een huidige waarborgsom van rond de 900.000 SRD (circa 25.000 euro), belicht Nazir hoe deze eis een enorme barrière vormt voor kleinere partijen, gezien de economische uitdagingen waar Suriname mee kampt. Ze stelt voor de som af te schaffen of aanzienlijk te verminderen om politieke gelijkheid en toegankelijkheid te waarborgen.

Nassir benadrukt, dat de overheid moet zorgen voor eerlijke deelname aan verkiezingen zonder onredelijke belemmeringen en suggereert maatregelen zoals het vaststellen van maxima voor partijfinanciering. Ze roept op tot wetgeving die in overeenstemming is met grondwettelijke en internationale normen om onevenwichtigheden te elimineren en eerlijke politieke concurrentie te bevorderen.

Hoewel de focus van het verzoekschrift op de waarborgsom ligt, geeft Nazir  toe dat er meer aspecten zijn die aandacht behoeven en onderstreept het belang van snelle actie met de verkiezingen in aantocht. Ze vertrouwt op relevante jurisprudentie, zowel nationaal als internationaal, en benadrukt principes van gelijkheid en rechtvaardigheid die politieke deelname moeten garanderen.

Dit juridische initiatief roept vragen op over de basis van politieke financiering in Suriname en streeft naar een evenwichtige en rechtvaardige politieke arena voor alle partijen, groot en klein. Het wachten is nu op de beoordeling en beslissing van het Hof, die cruciaal zullen zijn voor de toekomstige vorm van politieke participatie in het land.

error: Kopiëren mag niet!