Maatregelen tegen koersval uitgelegd door minister Raghoebarsing

In een  interview met Dagblad Suriname bespreekt de minister de complexe situatie en toekomstverwachtingen

In een uitgebreid gesprek met Dagblad Suriname heeft minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, licht geworpen op de uiteenlopende factoren die hebben bijgedragen aan de recente daling van de wisselkoers. Hij benadrukt het belang van een gecoördineerde benadering tussen het fiscale en monetaire beleid om de stabiliteit van de Surinaamse sollar (SRD) te waarborgen en het vertrouwen daarin te versterken.

Vijf sleutelstrategieën ter bescherming van Surinaamse economie

De minister verduidelijkte vijf cruciale strategieën om de wisselkoers te stabiliseren, waaronder de gezondmaking van overheidsfinanciën, een betere coördinatie tussen fiscale en monetaire beleidsvorming, opbouwen van vertrouwen in de Surinaamse dollar, ondersteuning van het valutaaanbod, en het verbeteren van de mogelijkheden voor banken om internationaal te opereren. Deze geïntegreerde aanpak is volgens Raghoebarsingh essentieel voor het bereiken van een redelijk stabiele koers die ten goede komt aan alle sectoren in Suriname.

Toekomstige verwachtingen en beleidsmaatregelen

In reactie op de koersdaling heeft het ministerie samen met de Centrale Bank van Suriname maatregelen getroffen, zoals de afbouw van subsidies op brandstof en nutsvoorzieningen, en het doorvoeren van een strakker geldbeleid. Deze acties leggen de basis voor een verdere daling van de wisselkoers, terwijl het gedrag van zowel vragers als aanbieders van vreemde valuta een beslissende rol zal spelen.

Navigeren door valutawateren

Op vragen over de mogelijkheid van een valutaluchtbel antwoordde   Raghoebarsing dat, hoewel er geen directe aanwijzingen zijn, het belangrijk blijft om het valutabeleid te blijven monitoren en indien nodig bij te stellen om speculatie te beteugelen. Hij benoemde verder de potentiële risico’s van een te lage koers voor de exportsector, waarbij een ideale wisselkoers essentieel is om Surinaamse producten concurrerend te houden op de internationale markt.

error: Kopiëren mag niet!