Strafzaak tegen ex-SPSB-directeur Kromosoeto en anderen uitgesteld tot 19 maart

De Kantonrechter heeft 20 februari de behandeling voortgezet van de strafzaken tegen de verdachten G. Kromosoeto (ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank, SPSB), G. Hew A Kee, B. Jurgens, R. Putter, W. Sardjo en J. Ten Berge. Tijdens deze zitting stonden verzoeken tot behandeling op tegenspraak en formele verweren centraal, naast het getuigenverhoor van een politieagent.

De verdachten worden onder andere verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, overtreding van artikel 13 Anti-Corruptiewet, ambtsverduistering, gekwalificeerde verduistering, valsheid in boeken en/of registers door een publieke functionaris en oplichting.

De zittingsdag werd gemarkeerd door de beslissing van de rechter om de zaken van de niet-verschenen verdachten als verstekzaken verder te behandelen. De rechtsgeldigheid van de dagvaardingen werd bevestigd en de Kantonrechter verklaarde zich bevoegd om van de zaken kennis te nemen, waarbij ook het verweer tegen de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie werd verworpen.

Aandacht was er ook voor de verzoeken van advocaat Lobo voor verdachte Jurgens om voorlopige hechtenis onder voorwaarden op te schorten en van advocaat mr. M. Dubois voor verdachten Kromosoeto en Hew A Kee om de voorlopige hechtenis op te heffen. Terwijl de rechter op 19 maart 2024 zal beslissen over het verzoek betreffende Jurgens, zal de Officier van Justitie dezelfde dag reageren op het verzoek voor Kromosoeto en Hew A Kee.

De volgende zitting op 19 maart belooft cruciaal te worden, met getuigenverhoren en beslissingen omtrent de voorlopige hechtenis van enkele verdachten.

error: Kopiëren mag niet!