“Ik zie het niet meer zitten” – Suïcidale gedachten op social media moeten altijd serieus worden genomen

Social media maken het gemakkelijk voor mensen om hun gevoelens en emoties met de wereld delen door een bericht op platforms zoals Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter of TikTok te plaatsen.De afgelopen tijd is er echter een zorgwekkende trend waar te nemen, met name op Facebook, waar steeds vaker mensen hun frustraties uiten en hun problemen aangeven, afsluitend met vermelding van suïcidale gedachten. 

Dagblad Suriname benaderde psychologe Eva Stroo, die middels haar foundation Mind Matters Suriname, zich richt op het verminderen en voorkomen van suïcide voor een reactie over deze bezorgde trend. 

Signalen en uitspraken

Ze geeft aan dat er bepaalde signalen zijn in social mediaberichten die kunnen wijzen op suïcidale gedachten, zoals: “ik heb er geen zin meer in”, “niets gaat me helpen”, “er is geen oplossing”, “ik ben niets waard” en “mijn leven is niets meer waard”. Sommigen gaan zelfs zo ver om een duidelijke verklaring te geven: “Ik zie het niet meer zitten”, “Ik maak er een einde aan”. Zulke uitingen moeten altijd serieus worden opgevat en vereisen onmiddellijke hulp en aandacht. 

Trends 

Soortgelijke trends worden wereldwijd gezien, waarbij verschillende landen strategieën ontwikkelen om suïcidale uitingen op sociale media aan te pakken. In bepaalde situaties worden speciale teams opgericht om online platforms te volgen en snel in te grijpen wanneer dergelijke gedragingen worden ontdekt. In andere situaties worden gebruikers aangemoedigd verdachte berichten te rapporteren om professionele hulpverleners te helpen.

Reactie gemeenschap op suïcidale berichten
Het is cruciaal dat de gemeenschap zich bewust is van de manier waarop ze op zulke posts kunnen reageren, wat het verschil kan maken tussen leven en dood. “Als het kan, contact opnemen met die persoon en juist een luisterend oor bieden. Iemand heeft hulp nodig en het moet niet gezien worden als aandacht, want soms wordt het zo vertaald”, geeft de psychologe aan. Volgens haar kan men ook naar de website van Mind Matters Suriname gaan, waar voldoende tips staan wat je letterlijk tegen iemand kan zeggen met suïcidale gedachten. 

Naasten en vrienden kunnen het sneller signaleren 

De psychologe benadrukt het belang van het opvangen van signalen, wanneer iemand in de directe omgeving suïcidale gedachten heeft, door onmiddellijk actie te ondernemen en hulp te bieden. Het kan enorm helpen als die persoon het gesprek aangaat met de betrokkene of hen aanmoedigt om professionele hulp te zoeken bij een psycholoog. Vrienden kunnen vaak zelfmoordgedachten bij elkaar signaleren, wat de mogelijkheid biedt om een open gesprek te voeren en te voorkomen dat zij tot actie overgaan. 

Het is niet altijd noodzakelijk om direct een oplossing te vinden, aangezien dit soms erg moeilijk kan zijn. Het belangrijkste is dat de persoon de ruimte krijgt om zijn of haar emoties te uiten. 

Stigma en mediacode 

Om het stigma rondom suïcide in Suriname aan te pakken, is het juist goed om openlijk over zelfmoordgedachten te praten. Echter, dient men zich wel te houden aan de mediacode. Dat wil zeggen dat men nooit details mag delen over hoe een zelfmoord is gepleegd, of hoe iemand het daad zou willen doen. Deze informatie kan het risico op suïcide aantallen vergroten.

Het delen van ervaringen en het praten over mentale gezondheid daarentegen, kan juist leiden tot een afname van suïcidale gedachten, omdat het mensen het gevoel geeft dat ze gehoord worden en dat ze niet alleen zijn in hun strijd. Er zijn trouwens ook veel gratis apps die kunnen helpen om sombere gedachten te verminderen, en het delen van deze informatie kan een ieder helpen zonder dat het geld hoeft te kosten.

SD

error: Kopiëren mag niet!