Succesvol webinar over geïntegreerd waterbeheer door ministerie van ROM

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) heeft onlangs een succesvol online webinar gehoudenmet als centraal thema “Institutionele Versterking voor Geïntegreerd Waterbeheer”. Het evenement is geprezen als een geslaagd initiatief dat de aandacht richt op belangrijke waterbeheerkwesties waarmee Suriname wordt geconfronteerd.

Tijdens de openingsrede onderstreepte minister Marciano Dasai van ROM de uitdagingen op het vlak van watermanagement in Suriname. Met een focus op de gevolgen van klimaatverandering voor de waterbeschikbaarheid en de impact van menselijke activiteiten op rivieren en kanalen, belichtte Dasai de cruciale behoefte aan een samenhangende benadering van waterbeheer.

Het webinar, dat in samenwerking met de Amazon Cooperation Treaty Organisation (ACTO) en het Bio-plateaux project tot stand kwam, bracht diverse belanghebbenden samen. Het evenement bood een platform voor het delen van kennis en ervaringen, en presenteerde de deelnemers gereedschappen voor effectiever en geïntegreerd waterbeheer.

Het ministerie heeft de aandacht gevestigd op de vitale rol van water als ondersteuner van ecologische systemen, economische activiteiten, en als fundament voor leven. “Gegeven de stijgende vraag naar water, uitdagingen gerelateerd aan klimaatverandering, economische ontwikkelingen, bevolkingsgroei en urbanisatie, is een geïntegreerde benadering van watermanagement essentieel”, werd verduidelijkt in de communicatie van het ministerie.

De discussies omvatte een breed scala aan onderwerpen zoals beleidsvorming, capaciteitsontwikkeling, samenwerking tussen stakeholders, technologische innovaties, en relevante casestudies, alle met het doel de institutionele kracht voor watermanagement te versterken.

Het succes van dit webinar markeert een belangrijke stap in de richting van een duurzamer en evenwichtiger watermanagement in Suriname, een kritieke component voor het ondersteunen van zowel het milieu als de economische ontwikkeling van het land.

error: Kopiëren mag niet!