Koersaanpassing SRD 30 naar SRD 36 voor USD wordt basis EBS-stroomtarieven

De hantering van een koersaanpassing van SRD 30 naar SRD 36 voor de US-dollar wordt de basis voor de kostprijsberekening van elektriciteit. Deze maatregel zal de overheid dit jaar tussen de SRD 600 en SRD 700 miljoen schelen aan electriciteitssubsidie. Voor dit jaar is op de begroting van de overheid een bedrag van SRD 2,4 miljard opgebracht voor electriciteitssubsidies. Het electriciteitsbedrijf heeft echter circa het dubbele daarvan nodig voor een gezonde bedrijfsvoering, waarbij de electricteitsvoorziening naar de samenleving toe is gegarandeerd. Aanpassing van de verbruikstarieven is daartoe noodzakelijk. 

Afbouw van de electriciteitssubsidies is een van de belangrijke zaken waar voldaan moet worden, wil de regering een positieve kwartaalevaluatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) krijgen in maart. Het staff-level akkoord met het IMF zal de weg vrijmaken voor de volgende tranche-overmaking van een bedrag van USD 63 miljoen, zijnde begrotingsteun aan de regering en ondersteuning van de monetaire reserves bij de Centrale Bank van Suriname. 

Op dit moment is de leiding van EBS samen met zijn deskundigen bezig modellen uit te werken voor de tariefsaanpassing van elektriciteit. Deze modellen zullen binnenkort aan de regering worden gepresenteerd. De regering zal daarover besluiten.

Meer stroomverbruik vorig jaar

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning zei onlangs in het ABC-radioprogramma Welingelichte Kringen, dat vorig jaar de regering al had besloten de electriciteitssubisidies van SRD 3,2 miljard aan EBS af te bouwen naar SRD 2,2 miljard. Dat is echter niet gelukt. In plaats daarvan is de overheidssusbsidie juist omhoog gegaan naar SRD 4,5 miljard. De belangrijkste reden hiervan is het toegenomen electriciteitsverbruik. In de laatste vier maanden van vorig jaar was er sprake van een meerverbruik van elektriciteit in Suriname waarbij een piek van 250 MW werd bereikt op 3 oktober. De EBS heeft voor de eigen opwekking van stroom extra brandstof moeten gebruiken. 

Tarieven veel te laag

De huidige verbruikstarieven van EBS zijn veel te laag en dekken de werkelijke kostprijs voor de opwekking van elektriciteit bij lange na niet. Er zijn discussies gaande over inefficiencies bij de EBS en SPCS (Staatsolie Power Company Suriname) die eerst weg gemaakt dienen te worden. Volgens minister Raghoebarsing zullen dergelijke maatregelen misschien een beetje uitmaken in de kostprijs van stroom. Maar zelfs bij de meest efficiënte situatie zullen de verbruikstarieven niet in de buurt zijn van wat ze werkelijk moeten zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. 

Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de staatsfinanciën zegt Raghoebarsing, dat de verbruikstarieven omhoog zullen moeten gaan, maar wel zodanig dat de armen worden opgevangen. Degenen die de verhoogde stroomtarieven kunnen betalen, zullen het moeten betalen. De armen zullen worden opgevangen middels een laag tarief. Daarnaast zullen zij simultaan door middel van een “up-topping” van de koopkrachtversterking ook nog ondersteund worden. 

Zorgvuldig

De Financiën-minister zegt uiterlijk eind deze maand uit te kijken naar het model van tariefsaanpassing dat de EBS-leiding en de deskundigen de regering zullen presenteren. Voor hem is het klaarhelder: op de staatsbegroting voor dit dienstjaar kan hij niet meer dan SRD 2,4 miljard uitgeven aan electriciteitssubsidies. Zoals bij de volledige afbouw van brandstofsusbisidies vorig jaar, zegt minister Raghoebarsing dat de afbouw van de electriciteitssubsidie zorgvuldig zal plaatsvinden, waarbij vooral de armen goed opgevangen zullen moeten worden. 

Zoals het nu is met de stroomtarieven worden de rijken en alle andere groepen in de samenleving die het wel kunnen betalen, ook gesubsidieerd. En dat is niet eerlijk. 

Verhoging van de stroomtarieven zal ook ertoe leiden dat men zuiniger met electriciteitsverbruik zal omgaan. Het zal ook maken dat de ontwikkeling van duurzame energie, waaronder zonne-energie, makkelijker haalbaar zal zijn.

SS

error: Kopiëren mag niet!