Internationale Reacties op Geweld in Gaza: Diverse Landen veroordelen Israëlische Acties

Diverse landen hebben tijdens hoorzittingen in Den Haag fel gereageerd op de Israëlische bombardementen op Gaza en de voortdurende bezetting van Palestijnse gebieden. De vertegenwoordigers van Iran, Irak, Ierland, Japan en Jordanië kritiseren de acties van Israël en benadrukken de noodzaak om de Palestijnse strijd en het recht op zelfbeschikking te erkennen.

Iran en Irak beschrijven de situatie als een voortdurende tragedie die zijn oorsprong vindt in de gebeurtenissen van 1948, waarbij ze het Israëlische beleid van genocidale aard en als oorlogsmisdaden kenmerken. Irak pleit specifiek voor de verantwoordingsplicht van Israël voor deze acties.

Ierland benadrukt het belang van het internationaal recht en veroordeelt zowel de aanvallen van Hamas als de buitensporige zelfverdediging van Israël. De Ierse procureur-generaal roept op tot een herziening van de handelsrelatie met de Israëlische nederzettingen binnen de Europese Unie om te voldoen aan het internationaal recht en om medeplichtigheid aan illegale activiteiten te voorkomen.

Deze gezamenlijke internationale stemmen reflecteren het groeiende globale verzet tegen de praktijken van Israël in de bezette Palestijnse gebieden en de oproep tot een rechtvaardige en vreedzame oplossing voor het langdurige conflict.

error: Kopiëren mag niet!