Constitutioneel Hof ontvangt drie verzoekschriften ter toetsing drie wetten

Het Constitutioneel Hof heeft bekendgemaakt, dat op 20 februari drie verzoekschriften zijn ingediend inzake de toetsing van drie wetten aan de Grondwet en verdragen. Het gaat om wetsartikel(en) uit de Wet Auteursrecht 1913 door advocaat Edward Naarendorp, de wetsartikel(en) uit het Burgerlijk Wetboek door advocaat Vishal Balradj en wetsartikel(en) uit de Kieswet, Kiesregeling door advocaat Iris Nazir.

Het Hof gaat eerst na of de drie verzoekschriften voldoen aan artikel 15 lid 2 van de Wet Constitutioneel Hof:

“2. het gedagtekend verzoekschrift moet inhouden:

  1. de voornaam en voornamen, de woonplaats en de handtekening van de verzoeker, alsmede die van zijn gemachtigde: slechts advocaten kunnen als gemachtigden optreden.”

Binnen een week na indiening worden de drie advocaten hierover geïnformeerd.

De behandeling van de verzoekschriften geschiedt binnen de wettelijk aangegeven termijn van drie maanden. De behandeling kan echter vertraging oplopen door beperkte middelen, de opgelopen achterstand en de complexiteit van de rechtsvragen die beantwoord moeten worden, adus de bekendmaking van het Constitutioneel Hof.

error: Kopiëren mag niet!