Strijd tegen malafide stichtingen

Bij koop en verkoop van onroerende goederen door natuurlijke personen en/of rechtspersonen, moet de overdracht van het onroerend goed geschieden via een notaris, waarbij er overdrachtsbelasting/zegelrecht moet worden betaald.

Mensen hebben een constructie bedacht om bij koop en verkoop van onroerend goederen de overdracht niet via een notaris te laten lopen, en dus de betaling van de overdrachtsbelasting te ontduiken. Deze schijnconstructie wordt toegepast door stichtingen. Vermoedelijk al een decennium gaande.

Een voorbeeld. Stichting X verkoopt haar onroerend goed. Het bestuur (de verkoper) treedt af en de koper wordt de nieuwe bestuurder. Deze constructie is ook mogelijk via een nv (naamloze vennootschap).

Een ander voorbeeld. Buitenlanders mogen geen grondhuurpercelen kopen. Ze doen dit toch door stichtingen op te richten of op te kopen. Zo omzeilen ze alles en iedereen.

De vraag is wie moet stichtingen middels openbare bekendmakingen aanmanen tot law & order: de minister van Financiën, of de minister van Justitie & Politie, of de Belastingdienst, of het Openbaar Ministerie, of de Vereniging van Notarissen? Of moet de president ingrijpen?

Ahmad Jhawnie

error: Kopiëren mag niet!