Effecten klimaatverandering zorgwekkend voor voedselbeschikbaarheid, wat doen we?

Terwijl wij ons focussen op Mennonieten die aan grootschalig landbouw wensen uit te oefenen in ons binnenland, staan wij er weinig of nauwelijks bij stil wat de gevolgen voor onze agrarische sector zijn. De effecten hiervan worden steeds duidelijker merkbaar. 

De visvangst ondergaat in de periode rond deze tijd van het jaar een duidelijk piekmoment en hebben vissers last van onstuimige wateren op zee. Het fenomeen dat thans voordoet is dat het onstuimig zeewater gepaard gaat met steeds sterkere windstoten met alle gevolgen van dien. De vaarveiligheid voor de visser is in gedrang. 

In de rijstteelt merken we wat de extreme droogte met zich meebrengt. Wanneer de grote regentijd aanbreekt liggen vele landbouwterreinen waarop groenten en fruit worden verbouwd onder water. De schade die de boeren leiden is enorm. 

Er valt helemaal niks te doen aan klimaatverandering, echter kunnen we als bevolking wel van beleidsmakers eisen om het beleid zodanig af te stemmen, dat de gevolgen geminimaliseerd worden. De gevolgen van klimaatverandering merken we in de spreiding en intensiteit van de regentijd en de droogte. Het staat vast dat door klimaatverandering het aantal mislukte oogsten drastisch groter wordt als gevolg van extreme droogte of extreme regenval. 

Deskundigen hebben aangegeven, dat de zeespiegelstijging op de kustvlakte van Suriname grote verliezen van land en bezittingen met zich teweeg zullen brengen. Er is uitgerekend dat ruim 2,2%van de kustvlakte met een waarde van 400 miljoen US dollar, of 36,6% van ons bruto nationaal product gelijk aan 1% van onze bevolking, direct bedreigd zal worden bij een zeespiegelstijging van 1 meter. Kapitaalvernietiging als gevolg van de zeespiegelstijging  in de daarop volgende 100 jaar wordt geschat op US 30 miljard. Dit is zesmaal groter dan ons huidig nationaal inkomen.

De deskundigen stellen ook vast, dat binnen 100 jaar ongeveer 82% van onze bevolking geëvacueerd zal worden uit overstroomde gebieden  of bedreigde gebieden, waar landbouwers ook onder vallen. 

Ook wordt gewaarschuwd voor bodemverzakkingen tengevolge van aardoliewinning in ons land.

Terwijl politici zich opmaken om aan de staatsmacht te komen, of die te verkrijgen, blijkt dat geen van hen een duidelijke visie heeft op dit vraagstuk. Leiders moeten een lange termijn visie hebben en vooral op het klimaatvraagstuk.

De vorige regeringen hadden totaal geen visie, evenals de huidige. Maar partijen en of politici die zich nieuw, jong en progressief noemen, nemen het woord “klimaatverandering” niet eens in de mond.

Volk van Suriname, wat doet u? 

Radjoe Bhikharie 

Voormalig journalist / Boerenactivist

error: Kopiëren mag niet!