Zal de gezondheidszorg in 2024 verbeteren of verslechteren?

De gezondheidszorg in Suriname kampt al enkele jaren met aanzienlijke uitdagingen, waaronder een tekort aan faciliteiten, onvoldoende medicamenten en het voortdurend vertrekken van medisch personeel. Hierdoor ontvangt de bevolking vaak beperkte medische zorg, en verergeren medicijntekorten de situatie, waardoor patiënten soms niet de benodigde behandeling kunnen krijgen.

In 2022 en 2023 zijn bijvoorbeeld heel wat jonge kinderen overleden in diverse ziekenhuizen. Vooral vroeggeboren baby’s zouden volgens ouders aan hun lot zijn overgelaten, omdat er onvoldoende plek was op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU). Kinderartsen in Suriname hebben meerdere malen alarm geslagen, terwijl burgers herhaaldelijk klagen over de behandeling in ziekenhuizen. Velen zijn het erover eens, dat de gezondheidszorg in Suriname aan het falen is.

Een ander verontrustend fenomeen is het voortdurende vertrek van medisch personeel naar het buitenland, op zoek naar betere arbeidsomstandigheden en kansen. Dit heeft directe gevolgen voor de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel in lokale gezondheidsinstellingen, waardoor de zorgkwaliteit verder wordt aangetast.

Of de gezondheidszorg in Suriname in 2024 zal verbeteren of verslechteren, is moeilijk te voorspellen. Wel is het cruciaal dat de overheid investeert in de verbetering van gezondheidsfaciliteiten, het aanvullen van medicijnvoorraden en het implementeren van beleid om het vertrek van medisch personeel aan te pakken. Alleen door samenwerking op verschillende niveaus kunnen duurzame oplossingen worden gevonden om de gezondheidszorg in Suriname te versterken.

Aan minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin is gevraagd welke verbeteringen burgers kunnen verwachten op het gebied van gezondheidszorg in 2024. Vooralsnog heeft de redactie van Dagblad Suriname geen reactie mogen ontvangen.
SK

error: Kopiëren mag niet!