2023 het dodelijkste jaar voor Palestijnen sinds 1948

Suriname en de VN: De keuze voor vrede

Na een twijfelachtig begin heeft Suriname zich duidelijk gepositioneerd aan de bevredigende kant van de geschiedenis door een staakt-het-vurenresolutie bij de Verenigde Naties te ondersteunen. Dit is een bevestiging van de rol van het land als pleitbezorger voor vrede in de internationale gemeenschap.

Een reeks landen heeft de diplomatieke banden met Israël herzien, sommige hebben deze zelfs verbroken of verminderd als reactie op het aanhoudende conflict. De oproep voor een onmiddellijk staakt-het-vuren weergalmt wereldwijd, echter wordt deze belemmerd door de veto-macht van de Verenigde Staten binnen de VN, die Israël blijft ondersteunen.

De Verenigde Staten draagt medeverantwoordelijkheid voor het geweld, gezien de aanzienlijke militaire steun die Israël ontvangt, waarvan de wapens ingezet worden in de conflicten met Palestijnen in Gaza. De Europese Unie ontsnapt evenmin aan kritiek; hun falen om direct tot een staakt-het-vuren aan te dringen verdient evenzeer aandacht.

Een record dat niemand wilde verbeteren

Het Palestijnse Centrale Bureau voor de Statistiek heeft zwaarmoedig nieuws gedragen; 2023 markeert het jaar met het hoogste dodental voor Palestijnen sinds de vorming van Israël in 1948. Het jaar heeft een trieste mijlpaal in de geschiedenis gegraveerd, waarbij zeker 22.404 Palestijnse levens werden geëist, waarvan 22.141 verloren gingen sinds de vonk van conflict tussen Israël en Hamas oversloeg.

Kinderen en vrouwen

De grimmigheid wordt verder benadrukt met de kennis dat 98 procent van deze sterfgevallen in Gaza plaatsvonden. De jongsten onder ons hebben onevenredig geleden; bijna 9.000 van de doden waren nog maar kinderen, en 6.450 waren vrouwen. Op de Westoever, het toneel van voortdurende confrontaties, is het lot van 319 Palestijnen bezegeld.

Een president’s belofte van weerstand en hoop

In zijn toespraak zondag, ter herdenking van de 59e verjaardag van Fatah, verklaarde de Palestijnse president Mahmoud Abbas dat zijn mensen zich vastberaden zullen handhaven, trouw aan hun legitieme rechten, en nooit zullen instemmen met verdrijving van hun eigen land.

President Abbas benadrukte de veerkracht van de Palestijnse bevolking en verzekerde dat geen enkele centimeter van hun grondgebied zou worden prijsgegeven. De regering in Ramallah, die hij leidt, zou haar verantwoordelijkheid voor de Gazastrook niet ontlopen.

Een pleidooi voor vrede zonder wapens

In zijn verklaring wierp Abbas een schaduw over militaire benaderingen die meer onstabiliteit in het Midden-Oosten zouden veroorzaken en die verder weg staan van vrede en veiligheid. Hij drong aan op een politieke uitweg, stevig geworteld in het internationaal recht, waarbij de resoluties die pleiten voor vrijheid en onafhankelijkheid voor de Palestijnse mensen in ere worden gehouden.

error: Kopiëren mag niet!