Door LVV opgezette 13 coöperaties importeren zelf ureum 

De eerste partij ureum die door de Coöperatie Zaaizaad Boeren (CoZaBo) is geïmporteerd, is afgelopen weekend in Nickerie aangekomen. Hiermee is een van de doelen voor het opzetten van de coöperaties in het district Nickerie gerealiseerd. De 13 agro coöperaties die de afgelopen maanden zijn opgezet door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben als voornaamste doel om vooral de kleine boeren die onder de 20 hectare planten, door coöperatief optreden te helpen aan goedkope kredieten en inputs. 

Dit waren de afgelopen decennia de grootste obstakels voor deze groep waardoor zij niet uit hun schulden konden geraken, met als gevolg dat op bepaalde momenten hun inzaai niet kon geschieden. 

Deze actie van de coöperaties moet op termijn ook gaan resulteren in schaalvergroting van de inzaai en verminderde productiekosten, waardoor er meer geld in de handen van de kleine boer overblijft.

Het is de bedoeling dat de komende dagen meer ureum wordt aangevoerd om ook de behoefte van de andere coöperaties te dekken. De import van deze partij ureum is mogelijk geweest door de ondersteuning van het Nationaal Fonds voor Agribusiness (NOFA), die een belangrijke rol zal spelen in de verzelfstandiging van de kleine boeren. 

De prijs van dit ureum is gesteld op SRD 1.375 per zak van 50 kilogram terwijl deze mest buiten voor SRD 1.450 te koop is. CoZaBo werkt eraan om de prijs nog verder omlaag te brengen naargelang de prijzen op de wereldmarkt dat toelaat.

error: Kopiëren mag niet!