RAIO-opleiding staande magistratuur van start

De RAIO-opleiding (Rechterlijke Ambtenaren In Opleiding) voor de staande magistratuur is donderdag 7 december officieel gestart met een symposium. Het symposium, georganiseerd door het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR), bood een platform voor vruchtbare en diepgaande discussies en presentaties over de plaats van de vervolgingsambtenaar in onze moderne samenleving, aldus het Openbaar Ministerie in een persbericht.

De directeur van het CDR, drs. Simone Koole, opende het symposium en gaf daarmee de aanzet tot een dag van uitwisseling van waardevolle inzichten. Procureur-Generaal mr. Garcia Paragsingh deelde belangrijke inzichten over de uitdagingen en kansen voor de staande magistratuur, benadrukkend hoe deze een cruciale rol speelt in het rechtsstelsel. In haar toespraak heeft ze ook aangegeven wat verwacht wordt van de RAIO gedurende de opleiding.

Tijdens het symposium hebben drie Officieren van Justitie, mr. Mureije Winter, mr. Astrid Niamat en mr. Claudia Bruining, inzicht verschaft in respectievelijk “de plaats van de magistraat”, “ethische overwegingen en morele dilemma’s” en “waardegedreven werken van de magistraat”. De RAIO’s zijn mentaal en fysiek voorbereid op de relatief zware opleiding tot vervolgingsambtenaar.

Het symposium werd formeel afgesloten, gevolgd door een informele gelegenheid voor verdere  netwerking en informele gesprekken. Het Openbaar Ministerie en het CDR kijken terug op een succesvol evenement en danken alle deelnemers, sprekers en betrokkenen voor hun waardevolle bijdragen.

error: Kopiëren mag niet!