Kinderen lezen tegenwoordig slechter dan voorheen

In Nederland is de afgelopen jaren gebleken dat kinderen steeds minder lezen, maar ook slechter. Dit zou in Suriname ook het geval zijn. Een leerkracht van het basisonderwijs geeft tegenover Dagblad Suriname aan, dat kinderen tegenwoordig slechter lezen dan voorheen, omdat er minder tijd in het lezen van boeken wordt gestopt.

“De kinderen zijn tegenwoordig veel online bezig. Ze horen en kijken naar verhaaltjes. Ze kijken naar filmpjes. Daarmee worden de kinderen rustig gehouden. Vroeger speelden de kinderen op het erf en deden actief mee of pakten een boek. De leukste afleiding was vroeger een boek. Dan kon je zelf lezen of voor je broertjes en zusjes lezen. Ouders namen het op zich om te lezen voor de kinderen. Maar nu krijgen de kinderen een iPad of een tablet. Ik denk dat dit de hoofdoorzaak is. Als je niet oefent, niet veel leest, dan zul je ook niet goed kunnen lezen”, aldus de leerkracht.

Lezen bij kinderen stimuleren

Uit onderzoek blijkt dat kinderen beter presteren op school als ze elke dag worden voorgelezen. Voorgelezen worden vergroot de woordenschat van kinderen en het taalbegrip. Ook zijn kinderen sneller geneigd om zelf later ook meer boeken te lezen als ze vroeger werden voorgelezen. Kinderen moeten niet alleen op school gestimuleerd worden om te lezen, maar ook thuis. Zo kunnen ouders boeken halen bij een bibliotheek of boeken kopen in een boekwinkel.

Om het lezen bij kinderen te stimuleren worden ouders aangemoedigd om het kind zelf te laten lezen, maar ook de tijd vrij te maken om met het kind te lezen. Boeken als cadeau geven aan kinderen zou ook aanstekelijk werken. Daarnaast kijken kinderen naar het gedrag van de ouders. Als ouders regelmatig hun telefoon of laptop wegzetten om in een boek te lezen, kunnen kinderen ook meer interesse hierin krijgen.

Ouders kunnen ook een speciaal leesuurtje met het gezin plannen, zodat lezen gestimuleerd wordt. Daarnaast kunnen ouders lezen ook interessant maken door een eigen boek met plaatjes uit tijdschriften of tekeningen te maken. Vervolgens kan een verhaal rondom het eigen boek verzonnen worden. Het is belangrijk dat kinderen lezen koppelen aan iets leuks en hier motivatie voor krijgen.

Het belang van lezen

Lezen is niet alleen goed voor de algemene taal- en leesontwikkeling, maar bevordert ook de sociale ontwikkeling bij kinderen. Goed kunnen lezen is daarnaast ook een groot voordeel bij andere vakken op school. Vakken als geschiedenis en aardrijkskunde bevatten vaak lange teksten om te lezen. Maar, ook voor het vak rekenen is het belangrijk om goed te kunnen lezen, omdat hier regelmatig verhaaltjes sommen (redactiesommen) worden gebruikt.
SK

error: Kopiëren mag niet!