Werknemersorganisatie ABS dient petitie in bij vicepresident Brunswijk

Op het bordes van het regeringsgebouw heeft de Werknemers Organisatie van het Algemeen Bureau voor Statistiek (OWABS) woensdag een petitie overhandigd aan vicepresident Ronnie Brunswijk. De overhandiging vond plaats voor aanvang van de Ministerraad vergadering.

Personeel wil uitbetaling loonsverhoging

De waarnemend voorzitter van de werknemersorganisatie van ABS, Kristel Koningferander, las de petitie voor. Gepleit wordt voor het uitbetalen van de loonsverhoging van de werknemers. 

Sinds juli 2022 moest deze worden doorgevoerd. De werknemers hebben na geduldig wachten gemeend de aandacht van de vicepresident  te vragen voor dit vraagstuk.

Brunswijk gaf aan er gelijk werk van te zullen maken en het met de desbetreffende minister te bespreken. Hij erkent dat het inderdaad lang heeft geduurd, maar dat hij erop zal toezien dat zaken in orde worden gemaakt. 

De vicepresident bedankte de werknemers voor hun geduld en het in hem gestelde vertrouwen.

error: Kopiëren mag niet!