Tekort aan irrigatiewater leidt tot toenemende onvrede onder rijstboeren

Het tekort aan irrigatiewater in de rijstsector leidt tot toenemende onvrede onder rijstboeren in Nickerie. Het algemene gevoel onder de boeren is dat de huidige regeerders drie jaar geleden al wisten dat de pompen van het gemaal te Wakay gerehabiliteerd moesten worden, maar dat het toch niet is gebeurd. Van de vier geïnstalleerde pompen die dateren van de jaren ’70 van de vorige eeuw, draaien er slechts twee. Vanwege “ouderdom” hebben die bovendien ook niet meer die capaciteiten om voldoende water te pompen via het 66 kilometer lange Corantijnkanaal richting de rijstpolders in Nickerie. 

In combinatie met de zeer lage waterstand in de Nannizwamp, is dit de grondoorzaak waardoor er momenteel niet voldoende water beschikbaar is voor padieboeren om hun arealen te bevloeien ten behoeve van de inzaai. 

Het probleem van watertekort voegt toe aan de reeds bestaande onvrede onder rijstboeren met betrekking tot de padieopkoopprijs bij de afgelopen oogst. Hadden ze aan het begin van de oogst gerekend op een minimale padieopkoopprijs van SRD 850 per baal (79 kilogram), is de prijs uiteindelijk gekelderd naar gemiddeld SRD 650. Dan komt daar nog bovenop, dat vele rijstboeren nog niet eens zijn uitbetaald. 

Afgelopen oogst bedroevend

Door aanhoudende droogte is de kwaliteit van de afgelopen padieoogst zeer bedroevend geweest. Aanhoudende droogte gepaard gaande met hoge temperaturen, zowel overdag als in de avonduren, zijn de belangrijkste oorzaken dat padiekorrels in het veld zich niet optimaal hebben kunnen ontwikkelen. Het lage pelrendement van de padiekorrels is de voornaamste reden waarom de rijstverwerkers een lage opkoopprijs boden. Vanwege hun afhankelijk positie ten opzichte van de rijstverwerkers hebben rijstboeren geen keus dan de opkoopprijs van gemiddeld SRD 650 te accepteren. Ze zeggen dat die net genoeg is om te kunnen inzaaien. En nu ze hun gronden reeds hebben bewerkt en klaargemaakt voor de inzaai, kunnen ze dat niet vanwege watergebrek. 

Problemen stapelen zich op

De problemen lijken voor de rijstsector zich op te stapelen. Enkele maanden geleden hebben alle actoren in de sector in een schrijven aan de president dringende aandacht gevraagd voor het probleem van verhoogde kosten van inputs, de btw op brandstof (voor het pompen van water) en op machines en machineonderdelen, de kunstmestvoorziening en het beschikbaar stellen van “goedkoop” kapitaal. 

De actoren in de rijstsector hebben gewaarschuwd voor de ondergang van de rijstindustrie in Suriname, indien stimulerende en faciliterende maatregelen uitblijven. 

Rijstboeren zijn niet te spreken over de bejegening vanuit “Paramaribo”. Opeenvolgende regering beloven veel, maar daar komt in de praktijk weinig van terecht. “Deze regering hebben wij als bevolking van Nickerie 4 zetels gegeven. We verwachten daarom dat ze meer naar onze problemen als padieproducenten moeten omkijken en met concrete oplossingen komen”, zo uit een padieboer zijn frustraties. 

(Fototekst: Vele padieboeren in Nickerie zijn overgegaan op de aanschaf van kleine waterpompen om dat beetje water in de irrigatiekanalen naar hun padiearealen te kunnen pompen. Dat beetje water dat aangevoerd wordt vanuit Wakay raakt hierdoor binnen de kortste keren op. Het resultaat is dat vele boeren een klein beetje water hebben kunnen pompen naar hun arealen, maar nog lang niet voldoende om over te kunnen gaan tot padieinzaai. Hierdoor raakt de padieinzaai in Nickerie behoorlijk achter. Tijdige inzaai is belangrijk ter voorkoming van ziektes en plagen aan de padieaanplant. De inzaaikalender loopt tot eind december. Tot nu toe is slechts voor 20 procent ingezaaid.)

SS

error: Kopiëren mag niet!