Vijftig gouden huwelijksjaren voor echtpaar Sarmo-Redjosentiko 

Dankbaar voor deze dag heeft het echtpaar Sarmo-Redjosentiko hun gouden huwelijksjubileum te midden van hun kinderen, families en vrienden gevierd. Bij dit heugelijk feit hebben namens districtscommissaris Mohamed Shafiek Goelaman, districtssecretaris Stephen Dompig, adjunct districtssecretaris Revenna Sanches en andere collega’s de felicitaties overgebracht aan het echtpaar, waarbij zij de gebruikelijke enveloppe met inhoud, een fotolijst en een bloemstuk in ontvangst mocht nemen. 

Harry Wasidi Sarmo zag het levenslicht op 30 januari 1955 in het district Suriname. Na op een aantal plaatsen zijn krachten te hebben gegeven is hij al geruime tijd kantinehouder op de Anton Leeuwinschool. Dit beoefent hij tot heden uit. 

Ella Toekijem Redjosentiko is geboren in het district Suriname op 6 januari 1959. Na het huwelijk hielp zij al mee op haar vijftiende jaar in de kantine, eveneens op de Anton Leeuwinschool en ook tot heden. 

Het verhaal achter de relatie van het echtpaar kwam is dat ze elkaar vaak zagen in dezelfde weg waar zij woonden. Uit het huwelijk zijn een dochter en twee zonen geboren. Ook zijn er vijf kleinkinderen. De geboorte van hun kinderen zijn de dierbaarste momenten in hun leven. 

Als geloofsovertuiging belijdt het echtpaar de Islam. Vanwege hun geloof zijn zij als leden verbonden aan de Wahdini Islam moskee.

(Rahana N.)

error: Kopiëren mag niet!