Minister Raghoebarsing; “Den man prakseer tak mi abi wang kluis nanga money en me hoor ing gi den man”

“Den man e prakseri mi abi wang lo kluis nanga money.” Woorden van minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning onlangs in het Apintie televisieprogramma To the Point. De bewindsman trachtte duidelijk te maken waarom er niet voldaan kan worden aan alle eisen vanuit de samenleving bij monde van diverse vakbonden. 

Inmiddels is na taaie onderhandelingen een overeenkomst bereikt met de georganiseerde vakbonden.  Raghoebarsing heeft daarbij een instrumentele rol gespeeld. 

Volgens de bewindsman doet de regering wat zij kan en wat werkbaar is. “We proberen wat we kunnen. Ik heb de verantwoordelijkheid over staatsfinanciën. Alles moet doorgaan, onder andere: de politie, de ziekenhuizen, scholen en stroomlevering. De EBS heeft dagelijks miljoenen aan subsidie nodig om draaiend gehouden te worden.” Er zijn volgens hem SRD 1.8 miljard aan operationele kosten per maand en er is maandelijks een tekort van SRD 400 miljoen. “De regering wil ademruimte creëren zonder de stabiliteit in gevaar te brengen. Sommige dingen kan ik niet doen al wil ik.”

Zaken draaiende houden 

Volgens minister Raghoebarsing moeten zaken draaiend gehouden worden. Het ministerie van Financiën en Planning moet maandelijks de salarissen uitbetalen. “Het mag niet zo zijn dat dit in gevaar komt.” 

Eerder gaf hij al aan, dat de schulden van Suriname pas in 2035 afgewerkt worden. Volgens de minister betekent dat, dat het land dan een schuldratio van rond de 60 procent tegenover het bruto binnenlands product (bbp) heeft. 60% is een internationaal gehanteerde norm. Momenteel ligt de schuld ver boven de norm.

De regering heeft gemeld dat de overgenomen nationale schuld is verlaagd van bijna 4 miljard USD naar 3.1 miljard USD. Goed bestuur is volgens de minister een beslissende factor voor vooruitgang. In de komende twee jaar zal het macro-economisch programma met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gecontinueerd worden. 

Volgens Raghoebarsing betekent de succesvolle herschikking van de schulden, dat de druk op de nationale begroting minder wordt. Hierdoor ontstaat er fiscale ruimte om andere aspecten van het economisch hervormingsprogramma te realiseren. Hij hoopt dat het goede werk wordt gecontinueerd en dat langzamerhand de schuld ingelopen kan worden. 

error: Kopiëren mag niet!