Scholen weer terug naar lesgeven tot 13.00 uur

In reactie op de ongekende hittegolf van de afgelopen maanden die hitterecords heeft doen sneuvelen, had het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur besloten om scholen in oktober en november een uur eerder te laten sluiten. De extreme temperaturen die maanden noodzaakten een aanpassing in de schooltijden: leerlingen werden naar huis gestuurd om 12.00 uur in plaats van het gebruikelijke 13.00 uur.

Met het verschuiven van de weerspatronen heeft het ministerie nu bekendgemaakt dat de scholen vanaf 1 december weer de normale lestijden zullen hanteren. Dit besluit volgt op een periode waarin veel landen over de hele wereld de invloed van klimaatverandering hebben ondergaan, variërend van extreme droogte tot aanhoudende zware neerslag.

Klimaatcrisis

Experts wijzen met bezorgdheid naar de uitstoot van CO2 door industriële grootmachten als belangrijke factor in de klimaatcrisis. Recentelijk is vastgesteld dat deze crisis wordt versterkt door de consumptiepatronen van de rijkste 1% van de wereldbevolking.

Een opmerkelijke analyse van de non-gouvernementele organisatie Oxfam, aan de vooravond van de internationale klimaattop COP28 in Dubai, onthulde dat de rijkste 1% van de wereld verantwoordelijk is voor een grotere CO2-uitstoot dan de armste 66%. Het rapport, getiteld ‘Climate Equality: A Planet for the 99%’, gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door het Stockholm Environment Institute (SEI), legt bloot hoe de consumptie gerelateerd aan verschillende inkomensniveaus bijdraagt aan de klimaatproblematiek tot het jaar 2019.

Een van de meest onthullende resultaten van het onderzoek toont aan dat slechts 77 miljoen mensen – de rijkste één procent van de wereld – verantwoordelijk zijn voor 16 procent van de totale wereldwijde emissies gerelateerd aan consumptie. Dit staat in schril contrast met hetzelfde percentage uitstoot veroorzaakt door de armste 66 procent van de bevolking, wat overeenkomt met meer dan vijf miljard mensen. De uitkomsten van het rapport voeden de dialoog over klimaatrechtvaardigheid en de noodzaak voor ingrijpende maatregelen op zowel globaal als nationaal niveau.

error: Kopiëren mag niet!