30 kilometer aan wegen aangepakt in Uitkijkpolder

Op een bijeenkomst in de Uitkijkpolder werd woensdagavond door landbouwers dank uitgebracht aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij(LVV), Parmanand Sewdien, de districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, en het Assembleelid Rajindre Debie, vanwege de afronding van werkzaamheden in de polder door het aannemingsbedrijf Supra N.V.

15 kilometer aan wegen in de polder is in fase twee belegd met Crascow door Surpra N.V., terwijl in fase één het aannemingsbedrijf D&D 15 kilometer aan wegen al had belegd met klinkzand.

Deze wegen in de Uitkijkpolder zijn nu pas na 20 jaar aangepakt, zo laat het districtscommissariaat weten. Hiervoor werd door Surzwan N.V., een twaalftal houten bruggen over de loosleidingen volledig gerestaureerd om de uitvoering van deze werkzaamheden mogelijk te kunnen maken.

De districtscommissaris benadrukte in haar toespraak de noodzaak van goed onderhouden infrastructuur in productiegebieden, omdat dit een noodzaak is om zo de kostprijs van de productie te verlagen. 

Het Assembleelid Debie zei dat het steeds weer onderhandelen is geweest met de minister om de werkzaamheden uit te kunnen laten voeren, rekening houdend met de crisis waarin het land verkeert, waardoor de middelen niet altijd beschikbaar zijn, maar desondanks kon alles gerealiseerd worden voor de boeren van de Uitkijkpolder. 

Ook ging hij in op het feit dat de boeren zich moeten organiseren om zodoende maximale voordelen te halen als het gaat om pleiten voor de verdere ontwikkeling van de Uitkijkpolder en de agrarische sector. Tenslotte gaf hij aan dat het niet hierbij blijft en dat er veel meer in petto is voor de Uitkijkpolder. De Uitkijkpolder is een van weinige agrarische gebieden die zeker als model kan dienen voor het land waarbij irrigatiesystemen van watertoevoer en -afvoer gescheiden liggen van elkaar. 

Minister  Sewdien zei in zijn toespraak, dat het niet een makkelijke job is geweest de afgelopen jaren om de agrarische ontwikkeling weer op spoor te krijgen waarbij in de productie gebieden zoals de Uitkijkpolder bitter weinig gedaan was. Hij zei dat gelijk na zijn aantreden als minister door hem productiegebieden in het hele land werden geïdentificeerd waarbij hij zich als minister eraan heeft gecommitteerd om deze gebieden te ontwikkelen.

“Het is ook van belang dat in de Uitkijkpolder een waterschap in het leven wordt geroepen zodat de boeren ook mede verantwoordelijk worden voor onderhoud van infrastructuur en er niet steeds gewacht wordt op de overheid, wij moeten het samen doen”, aldus de minister. 

Ter afsluiting gaf hij aan dat het hem goed doet om tussen de agrariërs te mogen zijn waarbij er een mate van tevredenheid te merken is, het is nog niet wat het wezen moet, maar wij gaan door, de handen in elkaar slaan in het belang van de sector. 

error: Kopiëren mag niet!