Asabina (BEP): “Uitvoering sociaal programma is een zootje”

Tijdens de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) dinsdag in de Nationale Assemblee, leverde Ronny Asabina, parlementariër en voorzitter van de Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), de nodige kritiek op het slecht fungerende sociaal programma van de regering. 

In zijn betoog gaf hij aan dat de president erbij blijft dat het sociaal programma gebrekkig wordt uitgevoerd, maar dat er een clean sweep komt en er voorbereidingen getroffen worden voor een nieuw programma. Echter geeft hij aan, dat het huidige beleid met betrekking tot de sociale uitkeringen een zootje is, waarbij hij het woord “koopkrachtversterking” misleidend vindt. 

Hij benadrukte zijn punt met een recente gebeurtenis in Brokopondo, waar het beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) met betrekking tot de uitgifte van Moni Karta’s te wensen overliet. “Sma sa kisi wan kari ko drape, ma den neng no e kon, sma sa no kisi kari neng e go wel, kisi moni karta, furu sma go na oso nanga mandi mandi”, gaf Asabina aan. 

Mensen die opgeroepen werden, ontdekten dat hun kaart niet beschikbaar was, terwijl er kaarten waren uitgegeven aan anderen die niet eens opgeroepen waren. Het hele uitgiftesysteem lijkt chaotisch. Mensen die recht hadden op een uitkering van 3 tot 4 maanden, ontvingen slechts een maand tot twee aan uitkering. Dit roept vragen op over wat er gebeurt met de achterstallige betalingen en waar deze gelden naar toe gaan. Het gebrek aan transparantie in dit proces maakt het voor uitkeringsgerechtigden moeilijk om te begrijpen wat er met hun geld gebeurt. Ook bij de AOV-ers is er nog een achterstand in de uitbetaling van de koopkrachtversterking. 

“Bunfuru suma, san a soso AOV deng e kisi, no kisi a SRD 1.800”, benadrukte de heer Asabina. 

SD

error: Kopiëren mag niet!