Procedure verstrekken monikarta’s voor zwakke huishoudens weer gestart 

De procedure voor het verstrekken van monikarta’s voor zwakke huishoudens is weervan start gegaan, zo meldt het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Onduidelijkheid omtrent vervallen pasjes

Personen die de redactie van Dagblad Suriname hebben benaderd over kwesties met betrekking tot de vervallen kaarten, kunnen nu naar het juiste wijkkantoor gaan om hun stukken in orde te maken. 

De procedures voor het verkrijgen van een monikarta verschillen per categorie. De categorie mensen met een beperking moet zich aan andere procedures houden, terwijl personen die vallen binnen de categorie zwakke huishoudens een andere procedure volgen. 

Berichtgeving volgen

Het is nu zo dat mensen zich vaak ergeren aan onduidelijkheden met betrekking tot de kaarten. Nadat de redactie van Dagblad Suriname gesprekken gevoerd heeft met personen van wie de kaarten vervallen zijn, blijkt dat een ander deel de informatie vaak gebrekkig tot zich neemt waardoor er heel wat onduidelijkheid bij hen ontstaat. 

 Achterstallige betalingen

Ook het gedeelte van (achterstallige) betaling is als klacht binnengekomen. Maar, niet alles wordt gedaan door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Het is in samenwerking met de financiële autoriteiten. 

Cliënten die problemen hebben kunnen naar een wijkkantoor gaan om eventueel beklag te doen en te verifiëren wat de stand van zaken met betrekking tot hun documenten zijn. 

De dienstdoende instanties zijn opmerkelijk stil over een en ander. Er is vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting wel een bekendmaking de deur uit gedaan met de mededeling dat de procedure weer van start is gegaan. Welke districten volgen en welke documenten mensen nodig hebben staat ook vermeld op de bekendmaking.

error: Kopiëren mag niet!