Integriteit en deskundigheid

Het blijkt steeds meer dat Suriname behoefte heeft aan integriteit en deskundigheid. De Surinamer heeft zich berust in veel dat onjuist is. Mensen werden en worden bijvoorbeeld nog steeds op allerlei posten benoemd zonder daar de nodige papieren en deskundigheid voor te hebben. Mensen worden in baantjes geregeld op basis van familierelaties of vriendjespolitiek. Als het nog ging om gewone simpele baantjes zou de schade niet zo groot zijn. Het zijn echter vaak zeer belangrijke en verantwoordelijke posten als minister, directeur, vakbondsleider, manager, commissaris enzovoort.

Men accepteert de job puur om het aanzien en het grote salaris en niet om de deskundigheid. En dat heeft de ontwikkeling van het land vertraagd of stopgezet.                                        

Als blijkt dat men de job niet aankan, wordt er gereshuffeld, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Het land zit dan financieel opgescheept met een parasiet die niet presteert en toch geld krijgt. 

Mensen die een job accepteren, terwijl ze weten dat ze er de deskundigheid voor missen, zetten zichzelf voor schut, daar ze op de werkplek niet zullen presteren. Men probeert zich te handhaven door meer niet dan wel op het werk aanwezig te zijn. Men zit er als ’t ware voor spek en bonen.

En zij die mensen in een job regelen, terwijl ze weten dat die persoon de deskundigheid voor dat werk mist, zijn de heler en de heler is altijd erger dan de steler.  De ontwikkeling van zijn land komt niet op de eerste plaats.                                                                                             

Daarom was het een opluchting om te zien dat Santokhi op elke post deskundigheid had benoemd. Hij verpestte het toen hij zijn zoon een job gaf. De mensen waren terecht boos en teleurgesteld. Gelukkig heeft hij die fout hersteld. Familie of vrienden aan werk helpen, mag, maar dan moeten ze wel in het bezit zijn van de juiste papieren en de deskundigheid. Hun benoeming moet een meerwaarde voor het land betekenen en niet een last. Zoals de benoeming van zijn vrouw bij staatsolie. Die was daar een meerwaarde als toezichthouder.

Gebrek aan integriteit kan leiden tot corrupte handelingen. Een integer mens zal nooit een job accepteren, waarvoor hij niet de juiste papieren en deskundigheid bezit. Een integer mens zal nooit tegen een ander zeggen: ”joe e`set mi toch of ik ondersteun je campagne financieel, maar dan moet jij dit en dat voor me regelen. Een integer leider zal nooit iemand een job geven met de bedoeling dat  je alleen in opdracht van hem moet handelen.” Kortom onze inzet moet zijn om onethisch en immoreel gedrag in Suriname aan banden te leggen.

Suriname heeft jarenlang dit verkeerde voorbeeld afgegeven. Vele gewezen topfiguren, hebben niet alleen zichzelf grond toegeëigend, maar het ook weggegeven aan vrienden, familie, en politici, alsof het hun eigendom was. Zien doen, laat doen, dus vele mensen die hen omringden, hebben dat verkeerde voorbeeld overgenomen met het gevolg een sneeuwbaleffect.

Ook eigent men zich de grondstoffen toe, die eigenlijk bestemd zijn als inkomstenbron van het land, en verrijkt men zich met goud, hout en wat voor waardevols er nog meer in de grond zit.

Ons land is jarenlang op de kaart gezet als een wetteloos land waar een ieder voor zichzelf kan graaien. 

Wat dit land nodig heeft, zijn integere figuren, die het land kunnen leiden naar integriteit en moraalbesef. Dat kan beginnen bij het screenen van de mensen alvorens ze op de politieke lijst te plaatsen. En ook als men clean de job instapt, en tijdens zijn ambtsperiode zich schuldig maakt aan immoreel gedrag, moet onmiddellijk ontslag volgen.                                                                                    

Het is toch een aanfluiting om met corrupte leiders, die zelf de veroorzakers zijn van dat kwaad, te communiceren over oplossingen.                                                             

Men kan er niet op vertrouwen dat mensen, die het slechte voorbeeld geven en geen prijs betalen voor hun fouten, goede beslissingen zullen nemen? 

Ik had nooit gedacht dat ik het nog zou meemaken dat mensen die in onze regering zitten zich zouden inzetten voor fatsoen en moraal en toch gebeurt het. Integere politici als Sharman, Gajadien en Van Samson zijn het goede gereedschap die proberen om via wetgeving alles wat krom is, weer recht te trekken. Goed gereedschap is het halve werk. Ze hebben zich vanaf het begin, met voorstellen, maar vooral met onbesproken, integer gedrag, ingezet voor een regeringsapparaat dat moet rusten op de pijlers van integriteit en moraalbesef. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het deze mannen zal lukken om onze normen en waarden terug te brengen in de samenleving . 

“Wrong is wrong even if everyone is doing it. Right is right even if no one is doing it.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!