Landbouwersactivist Bhikarie zegt protestschrijven te zullen richten aan DNA en minFin tegen tegen btw op brandstof voor agrariërs

Landbouwersactivist Radjoe Bhikarie zegt dat agrariërs deze week een protestschrijven te zullen richten naar de Nationale Assemblee en de minister van Financiën tegen btw op brandstof agrariërs . Daarin zal de afschaffing van btw op brandstof voor agrariërs worden geëist. Bhikarie die voorzitter is van de Bond van Surinaamse Padiproducenten (BSP), en recentelijk zich uitgegeven als trekker van de landbouwers stootgroep zegt aan Dagblad Suriname, dat indien op het schrijven geen bevredigend antwoord komt, hij desnoods in z’n eentje gaat protesteren bij het parlementsgebouw. 

Hij heeft vorige week als trekker van de landbouwers stootgroep verklaard dat indien de regering in het afgelopen weekend er niet toe zou overgaan om de btw op brandstof op te heffen, het niet uitgesloten zou zijn dat landbouwers zich bij de acties van de gezamenlijke vakbonden aansluiten.

Ondertussen hebben de gezamenlijke vakbonden besloten de acties op te schorten. Van de regering hebben de gezamenlijke vakbonden gedaan gekregen dat de  btw op nutsvoorzieningen voor de komende maanden wordt aangehouden. In de tussentijd wordt er dan gewerkt aan de integrale wijziging van de BTW-wet. 

Ook is de toezegging gedaan dat er gewerkt wordt aan een voorstel voor aanpassing van de belastingschijven die per 1 januari 2024 ingaan. De eis voor terugdraaiing van de verhoogde btw op brandstof, die de directe aanleiding is van de acties, is niet ingewilligd. De regering zegt dat het kan omdat daarmee de noodzakelijk verplichtingen van de staat in gevaar komen.

Afschaffing government take brandstof

Radjoe Bhikarie zegt dat de SRD 1, die de regering bereid is van de governmenttake op brandstof weg te halen, een doekje voor het bloeden is voor agrariërs. Het brengt nauwelijks voordelen voor agrariërs met zich mee. De governmenttake op brandstof is tijdens de periode van de regering Venetiaan, meer dan 20 jaar geleden geïntroduceerd. Het was toen SRD 1 en is gaandeweg door opeenvolgende regeringen verhoogd naar SRD 3,50. 

Regeringen hebben steeds voorgehouden dat de middelen uit de governmenttake geherinvesteerd zouden worden in onder meer de infrastructuur voor de landbouwsector zoals wegen, dammen en de waterhuishouding. 

Volgens Bhikarie is in de afgelopen 20 jaar echter geen aanzienlijke investeringen gepleegd in de sector. De problemen met de infrastructuur in de landbouwsector bestaan integendeel nog steeds. “Waar zijn dan alle geldmiddelen uit de governmenttake op brandstof van de afgelopen 20 jaar naar toe gegaan?”, vraagt de heer Bhikarie zich af. 

De btw op brandstof drukt zwaar op de productiekosten voor agrariërs en overige producenten. Het moet voor de agrarische sector volledig afgeschaft worden. Als trekker van de landbouwers stootgroep zegt hij het afgelopen weekend hierover met een aantal landbouwers  te hebben gesproken. Aanvankelijk was besloten  om vrijdag aanstaande te protesteren tegen de btw op brandstof. Hoewel zij de btw op brandstof afgeschaft willen hebben, staan de meeste landbouwers niet te springen om te protesteren.

Bhikarie zegt, dat daarom is besloten om vooralsnog niet te protesteren, maar eerst een protestschrijven te sturen naar het parlement en de minister van Financiën. “Indien daarna toch geprotesteerd moet worden dan ga ik desnoods daar in een eenmansprotest staan!”, zegt de landbouwers activist vastberaden.  

(Foto: Radjoe Bhikarie, voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP),  in 2020 in z’n eentje in protest bij het DNA-gebouw – archieffoto)

SS

error: Kopiëren mag niet!