16 militairen geslaagd voor Voortgezette Officiersopleiding

16 officieren hebben met succes de Voortgezette Officiersopleiding (VOO) van de Militaire Academie (MA) afgerond. De diploma-uitreiking voor de studenten van klas 2023-01 vond donderdag 16 november plaats. 

Volgens de bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen, hebben de geslaagde officieren heel wat handvatten tijdens de VOO erbij gekregen om op een hoger niveau te functioneren. “Jullie zijn nu opgeleid en gereedgemaakt voor commandanten- en staffuncties op bataljons- en krijgsmachtdeelstafniveau. Jullie zijn verrijkt met kennis over hoe te manoeuvreren met eenheden, hoe je je dient op te stellen als stafofficier en als tuchtrechter. Maar het is jouw leiderschap dat bepalend gaat zijn hoe je wordt geaccepteerd, ook door jouw superieuren. Wees dus een meerwaarde, maar in het bijzonder een teamplayer in onze hele hiërarchie”, stelde hij. 

Minister Krishna Mathoera van Defensie is verheugd dat het opleidingsinstituut weer een nieuwe groep leiders heeft afgeleverd die competent zijn en in staat zijn om de defensieorganisatie naar een nieuw tijdperk te brengen.

“Zo zijn er in de afgelopen periode meer dan 24 opleidingen geïmplementeerd. Sommigen zijn nog gaande, maar voor een groot deel afgerond. Mensen zijn voor ons belangrijk in de organisatie en wij investeren in onze mensen”, benadrukte de bewindsvrouws. Zij bleef tegelijkertijd ook stil bij het aspect van integriteit. Door niet integer te handelen kunnen leidinggevenden het in hun gestelde vertrouwen verliezen, waardoor zij het gezag niet meer kunnen handhaven.

error: Kopiëren mag niet!