VVD: Tijd voor zelfreflectie politiek leiderschap bij 48 jaar staatkundige onafhankelijkheid

De Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie (VVD) feliciteert het Surinaamse volk met 48 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Het onafhankelijkheidsmoment op 25 november 1975 is een zeer cruciaal punt in de geschiedenis en het lot van het Surinaamse volk. “Eindelijk baas in eigen huis!” klonk het euforisch. Het klonk goed toen en zelfs nu – onder de huidige barre omstandigheden – klinkt het nog steeds goed.

Er zijn exponenten, politieke leiders binnen de samenleving die vinden dat wij terug moeten in de boezem van het Nederlandse Koninkrijk. Dat getuigt van politieke onvolwassenheid en duidelijke blijk van visieloosheid en onkunde om dit volk te leiden naar welvaart en welzijn. Anderen blijven de vraag stellen of wij toen, ready waren voor de onafhankelijkheid. Voor de VVD is dat een zinloze vraag. Gedane zaken nemen geen keer. En thans leven wij 48 jaren verder.

Het is nu tijd voor zelfreflectie 48 jaar politiek leiderschap Suriname. Wat hebben ze verkeerd gedaan? Waarom blijft die sociaal-economische voorspoed uit? Waarom zakken wij – het Surinaamse volk – elk jaar verder in de armoede? De kolonisator gebruikte ons land als wingewest om haar eigen land op te bouwen. Waarom kunnen onze politieke leiders met haast dezelfde input ons land niet opbouwen?

Het gaat structureel fout. Het Surinaams politiek leiderschap heeft zich in de haast afgelopen 50 jaar opgesteld als de nieuwe kolonisator. Al het goeds dat Suriname te bieden heeft, kanaliseren zij naar zichzelf en hun omgeving. Beslissingen worden altijd genomen in het nadeel van het Surinaamse volk.

Volk van Suriname, deze systematische onderdrukking is een keuze. Politiek Suriname heeft een vernieuwing nodig. Maar de vernieuwing begint in uw denken. U zult moeten beseffen dat de politieke partijen die er de afgelopen 48 jaar niets van hebben gebakken, er ook niets van zullen maken de komende 48 jaar. De geschiedenis en de realiteit spreken voor zich. Het blijft gewoon maar aanmodderen terwijl onze toekomst verder wordt verpest. 

Het is reeds gebleken dat etnische politiekvoering alleen maar voordelen oplevert voor de politieke leiders. Het volk wordt op zo een manier verdeeld gehouden. En een verdeeld volk is een verzwakt volk. Aansterking van dit volk is een must.

“De Volkspartij biedt een platform aan voor vernieuwing. Een politiek huis waar het volk weer één kan zijn. Een Surinaamse realiteit waarbij de opbouw van het Surinaamse volk centraal staat in het management. Eensgezindheid in denken en doen is van cruciaal belang. 

Dat wordt het beginpunt naar daadwerkelijke welvaart, welzijn en groei voor het Surinaamse volk.” aldus de Alice Amafo, leider van de VVD.

VVD Media

error: Kopiëren mag niet!