SAGK: Geen gelijke behandeling van natuur en traditionele geneeswijzen die Suriname rijk is

In reactie op de miskenning van de rijke Surinaamse natuur en traditionele geneeswijzen door de overheid, is de Stichting Alternatieve Geneeswijze Grantangi Kondre Mama (SAGK) opgericht als overkoepelende organisatie voor de sector van alternatieve en complementaire geneeswijzen. Vanaf haar oprichting in 2017 heeft de stichting een diversiteit aan zeer belangrijke activiteiten voor en met de sector uitgevoerd. 

Een dergelijke activiteit is het gezamenlijk met de sector proactief concipiëren van een raamwet, gericht op de erkenning en regulering van de alternatieve en complementaire geneeswijzen in Suriname. Inmiddels is de conceptwet al ruim drie jaar terug, in 2020, officieel aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid en de Nationale Assemblee van Suriname. Volgens de voorzitter van de Nationale Assemblee zou de conceptwet met enige voortvarendheid in behandeling worden genomen als initiatiefwet. Echter heeft SAGK geconstateerd dat haar burgerinitiatief dat gericht is op het ontwikkelen van haar eigen sector, geen waardering en ondersteuning geniet van de regering en het parlement. 

Integendeel heeft SAGK via haar leden moeten ervaren dat de regering vanaf 2020 een vrij vijandig beleid voert tegen delen van de sector van de Surinaamse natuur en traditionele geneeswijzen. Daarbij wordt er niet geschroomd om genezers strafrechtelijk te bedreigen. Een toenemend aantal natuur en traditionele genezers beklaagt zich bij SAGK dat zij het regeringsbeleid op het gebied van natuur en traditionele geneeswijzen als discriminatoir ervaart. 

Door het faciliterend beleid van de regering voor uitsluitend de Ayurveda geneeswijze voelen grote delen van de Surinaamse natuur en traditionele geneeswijzen zich niet erkend en volledig uitgesloten. 

Gelet op de samenstelling van onze samenleving doet SAGK, namens de gehele alternatieve en complementaire geneeswijzen sector, een dringend beroep op de regering om op het gebied van de natuur en traditionele geneeswijzen een inclusief beleid te voeren.

SAGK en de natuur en traditionele genezers houden de parlementsvoorzitter, aan zijn toezegging om de conceptwet van SAGK die hij op 14 april 2021 in ontvangst heeft genomen op de parlementaire agenda te plaatsen als initiatiefwet. Hoe langer er getalmd wordt met het agenderen van de door de sector gedragen conceptwet, hoe langer de sector blootgesteld blijft aan willekeur in beleid tegen hen. 

In het belang van de noodzakelijke rust binnen de sector van de natuur en traditionele geneeswijzen doet SAGK wederom een dringend beroep op de parlementsvoorzitter om de door de sector gedragen conceptwet van SAGK zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen. SAGK doet ook een dringend beroep op de regering om een inclusief beleid te voeren op het gebied van de alternatieve en complementaire geneeswijzen. 

Het beroep op het parlement en de regering doet SAGK in het belang van de natuur en traditionele genezers en van eenieder die op een verantwoorde en veilige wijze gebruik wenst te maken van het ruime aanbod dat Suriname heeft aan natuur en traditionele geneeswijzen. Op basis van haar taakstellingen zal SAGK zich blijven verzetten tegen elk beleid van elke regering, dat bewust of onbewust de vrije keuze van burgers beknot om vrijwillig te kiezen uit het ruime aanbod van Surinaamse alternatieve en complementaire geneeswijzen.

SAGK, Stichting Alternatieve Geneeswijze Grantangi Kondremama

error: Kopiëren mag niet!