Aardoliekoorts begint te heersen

Er is een term die vaak door de zogenaamde Surinaamse diaspora in Nederland wordt gebruikt, maar wat een grote leugen is gebleken te zijn. Overigens bestaat de Surinaamse diaspora niet, maar dat terzijde. Er is een meneer die de media afloopt zogenaamd om op te komen voor de belangen van Suriname en de Surinamers, namens Fire Bird LNG. Wat er echter aan de hand is is, dat de meneer samen met een aantal ‘welwillende’ Surinamers, een droom om multimiljonair te worden als een zeepbel heeft zien uit elkaar spatten. Het verhaal van de man is te sterk; het begint fout te lopen als de man beweert dat Surinamers uit Dubai en andere high profile petroleum plekken met hun hele hebben en houden naar Suriname willen komen om … de arme sloebers van Suriname te helpen. Precies daar begint het verhaal dus spaak te lopen. Het verhaal van de mensen van Fire Bird LNG die bezig zijn met de Port of Nickerie, is dat er groen licht is van de president van Suriname aan deze ondernemers om een gasproductiefaciliteit als onderdeel van of gelinkt aan de haven te bouwen. De ondernemers zouden als gevolg daarvan voorbereidende handelingen hebben gepleegd, of plannen hebben gemaakt en dromen hebben gezien die nu in duigen vallen. 

Maar uiteindelijk is het nog steeds zo dat volgens de wetgeving op de olie-exploratie in Suriname, zijn staatsondernemingen bevoegd om na goedkeuring door de minister van NH petroleumovereenkomsten aan te gaan met derden. In Suriname is het Staatsolie die bevoegd is om deze overeenkomsten aan te gaan. 

Staatsolie verklaart nu dat ze geen enkele bemoeienis heeft met de plannen van Fire Bird LNG voor het opzetten van gasverwerkingsfaciliteiten als onderdeel van Port of Nickerie. De bouw van de haven in Nickerie is een samenwerkingsproject tussen Havenbeheer en een Amerikaans bedrijf Phoenix. Nu blijkt dat het Amerikaanse bedrijf Phoenix en Fire Bird LNG plannen hebben beraamd om gasverwerkingfaciliteiten op te zetten  als onderdeel van de  haven in Nickerie. Deze haven moet nog worden gebouwd. Fire Bird en Phoenix willen gas dat ontdekt is verwerken en een deel daarvan exporteren. Staatsolie verklaart nu dat de reden waarom ze met deze plannen niet bemoeien, is dat er geen duidelijkheid nog bestaat over het gas en of het überhaupt beschikbaar zal zijn voor deze 2 bedrijven. De vertegenwoordiger van Phoenix beweert dat Total het ontdekte gas niet wil exploiteren en dat Suriname dan dit kan claimen en eigenaar ervan is. Een ander punt dat Staatsolie maakt is dat het niet duidelijk is aan wie Phoenix en Fire Bird het vloeibare gas willen verkopen. Verder heeft Staatsolie aan dat de 2 bedrijven geen voorontwerp- en ontwerprapporten heeft overgelegd. Misschien bestaan deze benodigde rapporten niet eens. Opvallend is dat de vertegenwoordiger van Fire Bird niet over deze zaken praat. Volgens Staatsolie gaan miljarden gemoeid met het gasproject.

Nu blijkt dat de Surinaamse regering wel oor heeft naar de 2 bedrijven, maar deze 2 bedrijven zouden Staatsolie niet kunnen charmeren omdat de benodigde plannen en documenten niet kunnen worden gepresenteerd. Die bestaan er waarschijnlijk ook niet of men wil ze niet delen met Staatsolie. De 2 bedrijven kunnen geen duidelijkheid verschaffen aan Staatsolie met betrekking tot het gas. Het is moeilijk om van Staatsolie te verlangen dat het bedrijf meewerkt onder deze omstandigheden. De benadering kan onmogelijk zijn dat, omdat niemand het gas wil, het zonder veel vragen overgedragen moet worden aan partijen die het wel willen. 

Heel belangrijk is ook dat volgens Staatsolie het gas dat ontdekt is, nog niet ter beschikking of eigendom van Suriname is. Staatsolie zegt dat de exploitatierechten van het gas gegeven zijn aan de oliemaatschappijen waarmee de productiedelingsovereenkomsten zijn gesloten. De oliemaatschappijen moeten binnen 5 jaar kenbaar

moeten of met het ontdekte gas wenst te exploiteren of niet. Deze bepalingen uit het contract kunnen niet geverifieerd worden omdat het contract door Staatsolie of de regering van Suriname nog niet zijn gepubliceerd. Staatsolie beweert dat indien Total het gas niet wenst te exploiteren, Suriname de multinational in gebreke kan stellen en dan het gas claimen. Zover zijn we nog niet stelt Staatsolie. De 2 bedrijven denken wel dat het zover is, maar wij kunnen ons meer terugvinden in de benadering van Staatsolie. 

Opmerkelijk is de mededeling vanuit Staatsolie dat de 2 bedrijven beweren dat ze in staat zijn om 5 miljard USD in het gasproject te investeren. In het kader van witwasregels waaraan Suriname gebonden is, is het de vraag wat de afkomst van dit geld is. 

Concluderend kan dus gezegd worden dat er teveel onduidelijkheid is over allerlei deals en projecten die gaande of in ontwikkeling zijn met betrekking tot olie en gas. De deals zijn niet bekend. Het gevolg van dit alles is dat er een rush zal ontstaan op de olie en het gas door allerlei personen en bedrijven die dan denken gemakkelijk in troebel water te kunnen vissen. De regering moet ervoor waken dat in aanloop naar 2028 snel bedrijven worden opgericht door of met medewerking van politici om zonder openbare aanbestedingen en op oneigenlijke wijze allerlei deals te beklinken in deze sector. Waakzaamheid is geboden, maar ook transparantie.  

error: Kopiëren mag niet!