Leer van anderen

De president heeft in de media bekendgemaakt hoe het staat met de gang van zaken rond de oliewinning. Het komt er in ’t kort op neer dat er licht komt in de donkere tunnel. Natuurlijk is het gros van het volk blij omdat ze denken dat dit wat verlichting zou kunnen brengen. Maar er zullen beslist ook weer wat mensen zijn die er alles aan zullen doen om dit nieuws te overschaduwen met kritiek en negatieve interpretaties, kortom er zullen altijd mensen zijn die stokken zullen zoeken om de hond mee te slaan. Als landen hulp bieden, is het altijd in hun voordeel, dus zullen we moeten afwachten welk deel van die koek Suriname krijgt en welk deel naar de hulpverleners gaat.

Waar we beslist serieus rekening mee moeten houden zijn de gevolgen. Als we een blik werpen op Europa, vooral op Nederland, dan worden we geconfronteerd met de nare gevolgen. We moeten proberen van die nare gevolgen te leren.

Ook de Nederlanders waren blij toen er gas en olie werd gevonden. Ze hebben er flink van geprofiteerd en enorm aan verdiend. Het volk werd echter wakker geschud toen na jaren van profiteren, de gevolgen zichtbaar werden. De bodem was dusdanig verzwakt dat er vele huizen verzakten, scheuren opliepen en in puin lagen. Mensen leefden in grote onzekerheid en waren doodsbang. Het herstel kostte de staat miljoenen, men wees met het beschuldigende vingertje naar de staat en vooral het vertrouwen in de staat was weg.

Nu gaat Suriname binnenkort ook gas en olie winnen. Zoals het ernaar uitziet, zal het land er flink aan verdienen en daar zijn we blij om. Een waarschuwing is hier echter op z’n plaats. Dit is geen doemdenken, maar realiteit en gezond verstand gebruiken. Het is nu eenmaal zo dat men niet alleen maar kan pakken en halen zonder rekening te houden met de mogelijke gevolgen. Laten we er daarom ernstig rekening mee houden dat ook ons land te kampen zou kunnen hebben met nare gevolgen. Het hoeft niet, maar het zou kunnen en dan is voorkomen beter dan genezen. Joe betre dringi dresie dan waktie sikie.                                                                

Men kan bijvoorbeeld liever geen huizen bouwen dicht bij de plek van de oliewinning. Nog een item waar er ernstig rekening mee moet worden gehouden is de hebzucht. Er zullen altijd mensen op de loer liggen die al in een vroeg stadium naar mogelijkheden zullen zoeken om privé te profiteren van deze inkomstenbron om zichzelf te verrijken. In de afgelopen jaren hebben we vaak kunnen zien hoe mensen in topposities op allerlei manieren zich de inkomstenbronnen van het land hebben toegeëigend. Hoe ze van het land hebben gestolen en zichzelf hebben verrijkt. Het welzijn van het volk kwam bij deze mensen niet op de eerste plaats maar eigenbelang. Ook nu zal dat beslist weer gebeuren dus moet het volk alert zijn. Het gros van het volk is naïef, verblind en ongeschoold en dat maakt het voor dieven veel gemakkelijker. Njangman no lob njangman dus zal er tussen de stelers ook een onderlinge strijd losbarsten.

Ik zat naar het buitenlands journaal te kijken. Er werden enkele slachtoffers van de ramp in Libië geïnterviewd. De uitlatingen van de slachtoffers waren doordrenkt van verdriet, wanhoop woede en teleurstelling. Toen echter een man uitriep: “ deze ramp is de schuld is van de leiders van het land. Ze zijn alleen uit op macht en hun eigen zakken vullen, ze denken niet aan het volk. Deze ramp had voorkomen kunnen worden als er niet was gesjoemeld met de dam en als men de dam had onderhouden. Men spendeerde geen geld aan onderhoud maar spekte liever de eigen zakken,” leek het alsof de man de situatie in ons land schetste. Deze woorden lieten mij niet meer los.                                                                                     

Ook in Suriname hebben we namelijk de laatste jaren mensen aan de macht gehad die slechts uit zijn op macht en eigen belang. Neem bijvoorbeeld de Bosjebrug, waaraan vanaf het is gebouwd, geen onderhoud is gepleegd. Zolang er geen ramp gebeurt, maakt men zich daar niet druk om. Als het kalf verdronken is, zal men de put dempen.                                                               Het is de mens eigen om te denken dat dit soort rampen alleen plaatsvinden in andere landen en niet in eigen land.

Beste mensen, we zijn terecht blij en dankbaar met de inkomstenbronnen die ons land kunnen helpen ontwikkelen. Maar laten we ook leren van de rampen die anderen zijn overkomen en proberen ons land daarvoor te behoeden. Wees blij maar alert, ontspannen maar gereed, dankbaar maar scherp en vooral nederig maar zelfverzekerd.

“Success is always dangerous, and we need to be alert and avoid becoming the victims of our own success.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!